Районен съд - Никопол
Справка за
ГРАЖДАНСКИТЕ съдебни актове, подлежащи на публикуване
месец ЮНИ 2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 666/2018

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

М.М.В.,
С.Г.Г.

М.Х.И.,
Р.В.К.

Докладчик:
ТОДОР И. ТИХОЛОВ

Решение от 6.6.2019г.

2

Гражданско дело No 605/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АТОН 2 АД

Л.Д.И.

Докладчик:
ГАЛЯ В. НАУМОВА

Решение от 11.6.2019г.

3

Гражданско дело No 779/2018

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

С.П.М.

М.И.Х.

Докладчик:
БИЛЯНА С. КИСЕВА

Решение от 25.6.2019г.

4

Гражданско дело No 164/2019

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Е.Р.П.

Р.П.П.

Докладчик:
БИЛЯНА С. КИСЕВА

Решение от 27.6.2019г.

5

Гражданско дело No 169/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АРТВИЖЪН ООД

АТОН 2 АД

Докладчик:
БИЛЯНА С. КИСЕВА

Решение от 28.6.2019г.