Районен съд - Никопол
Справка за ГРАЖДАНСКИТЕ съдебни актове, подлежащи на публикуване
през месец ЮНИ 2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 447/2017

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

В.В.В.

И.Д.М.

Докладчик:
БИЛЯНА С. КИСЕВА

Решение от 1.6.2018г.

2

Гражданско дело No 711/2017

Искове за недействителност на правни сделки

М.П.И.

АГРО ФИНАНС АДСИЦ

Докладчик:
БИЛЯНА С. КИСЕВА

Решение от 1.6.2018г.

3

Гражданско дело No 343/2018

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Г.А.А.

Е.И.С.

Докладчик:
ТОДОР И. ТИХОЛОВ

Определение от 8.6.2018г.

4

Гражданско дело No 344/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН ЕАД

Г.С.Ц.

Докладчик:
ГАЛЯ В. НАУМОВА

Разпореждане от 11.6.2018г.

5

Гражданско дело No 220/2017

Делба

И.Г.П.

А.В.Р.,
Д.В.Б.,
М.Б.П.,
Н.В.В.

Докладчик:
ГАЛЯ В. НАУМОВА

Решение от 12.6.2018г.

6

Гражданско дело No 110/2018

Искове по СК - издръжка, изменение

В.И.К.

К.И.К.,
А.К.К.,
Д.К.К.

Докладчик:
ГАЛЯ В. НАУМОВА

Решение от 12.6.2018г.

7

Гражданско дело No 523/2017

Делба

Т.П.Д.

М.П.Н.,
Е.К.Т.,
В.Х.Г.,
Т.М.М.,
С.П.П.

Докладчик:
ГАЛЯ В. НАУМОВА

Решение от 12.6.2018г.

8

Гражданско дело No 650/2017

Делба

И.Х.В.

К.Х.Г.,
П.З.М.,
Д.З.М.,
Т.С.М.,
К.П.Р.,
С.В.Д.,
З.В.Д.

Докладчик:
ГАЛЯ В. НАУМОВА

Решение от 13.6.2018г.

9

Гражданско дело No 726/2017

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Г.Д.У.

И.И.У.

Докладчик:
ГАЛЯ В. НАУМОВА

Решение от 14.6.2018г.

10

Гражданско дело No 375/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

А.Д.А.,
Р.Я.А.

 

Докладчик:
ТОДОР И. ТИХОЛОВ

Определение от 14.6.2018г.

11

Гражданско дело No 360/2018

Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство

П.Х.Д.

 

Докладчик:
БИЛЯНА С. КИСЕВА

Определение от 15.6.2018г.

12

Гражданско дело No 648/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД ГР. СОФИЯ

К.П.С.

Докладчик:
ТОДОР И. ТИХОЛОВ

Решение (второ) от 20.6.2018г.

13

Гражданско дело No 55/2018

Делба

А.С.Ч.

Я.С.С.

Докладчик:
ТОДОР И. ТИХОЛОВ

Определение от 25.6.2018г.

14

Гражданско дело No 372/2018

Производства по Закона за защита от домашното насилие

С.Б.М.

И.С.М.

Докладчик:
ГАЛЯ В. НАУМОВА

Решение от 25.6.2018г.

15

Гражданско дело No 11/2013

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Н.Д.И.

Г.Т.П.,
Я.Т.П.,
Р.И.П.,
П.В.Т.,
П.Ц.П.,
Т.Й.Я.,
Р.Й.Я.,
М.В.Т.,
Г.Х.Г.,
М.Х.Г.,
А.Х.Г.,
М.Х.К.

Докладчик:
БИЛЯНА С. КИСЕВА

Решение от 28.6.2018г.

16

Гражданско дело No 385/2018

Производства по Закона за защита от домашното насилие

С.О.Т.

М.М.Д.

Докладчик:
ГАЛЯ В. НАУМОВА

Решение от 29.6.2018г.