-
,
2018.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 199/2017

/; ;

- 2001

...

:
.

1.3.2018.

2

No 54/2018

- ,

...

...

:
.

1.3.2018.

3

No 684/2017

...

:
.

  7.3.2018.

4

No 648/2017

.

...

:
.

  12.3.2018.

5

No 47/2018

; , , . .

" "

.,
...

:
.

  12.3.2018.

6

No 694/2017

...

:
.

  14.3.2018.

7

No 734/2017

...

...

:
.

  14.3.2018.

8

No 61/2018

; , , . .

" " .

...,
.

:
.

  14.3.2018.

9

No 253/2017

/; ;

...,
...,
...,
...,
...

.

:
.

  26.3.2018.

10

No 111/2018

; , , . .

...,
.

:
.

  26.3.2018.

11

No 243/2017

" - 2007"

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

  28.3.2018.

12

No 40/2018

-

...

:
.

  29.3.2018.

13

No 365/2010

-

...

:
.

  29.3.2018.

14

No 441/2016

...,
...

...

:
.

  29.3.2018.

15

No 43/2018

...

:
.

  29.3.2018.

16

No 584/2017

" "

:
.

  30.3.2018.

17

No 720/2017

; , , . .

" "

.,
...

:
.

  30.3.2018.

18

No 731/2017

;

" "

...

:
.

  30.3.2018.