факс: 064/889159 - адм. секретар

           064/889161 - грд. и нак. деловодство

e-mail: nikopolrs@mbox.contact.bg

Държавен съдебен изпълнител

Ръководител служба ДСИ  - Мадлен Пачкова


Изпълнителният процес е предназначен да бъде защита и да наложи санкция по повод правен спор. Съдебно-изпълнителната служба образува изпълнителни дела и събира вземанията по тях. 

Списък на държавните съдебни изпълнители:

Мадлен Пачкова

Телефон за връзка: 064/88-91-65

 

Обявление за публична продажба на недвижим имот по реда на ГПК от

18.11.2019г. до 18.12.2019г.

                                                                                                

                                                                                                                         Районен съд Никопол 2019©