факс: 064/889159 - адм. секретар

           064/889161 - грд. и нак. деловодство

e-mail: nikopolrs@mbox.contact.bg

           Председател на Районен съд град Никопол - съдия Галя Наумова

 

                                                           ПЪРВИ СЪСТАВ

                                                            Тодор Тихолов

                                                   ВТОРИ СЪСТАВ

                                                   Биляна Кисева

                                                   ТРЕТИ СЪСТАВ

                                                    Галя Наумова

                                                                                                                         Районен съд Никопол 2019©