факс: 064/889159 - адм. секретар

           064/889161 - грд. и нак. деловодство

e-mail: nikopolrs@mbox.contact.bg

Заповед за приемни дни и часове за граждани от председателя на РС - Никопол.

 

В сградата на съда и съдебните зали престижа на съдебната институция трябва да се зачита.

 

  -  Органите на съдебната полиция имат право да проверяват всеки багаж, който се внася в съдебната сграда.

 

 - Забранява се влизането в съдебните кабинети или осъществяването на контакти със съдията по повод разглеждането и движението на делата. Подобни искания се депозират писмено в деловодството на съда, освен ако законът не указва друго.

 

  -  Всеки в съдебната зала (освен ако има физически увреждания) е длъжен да стане прав, когатосъдията влиза и да остане прав докато не бъде поканен от съдията да седне. Всички стават, когатосъдията стане и остават прави докато излезе от съдебната зала.

 

  - Само страните по разглежданото дело и техните представители, могат да се обръщат към съда,освен ако съдията не разпореди нещо друго. Страната или нейният представител могат да се обръщаткъм съда само, когато са поканени.

 

 - Никой друг от присъстващите в залата не трябва да говори по време на съдебното заседание.

 

  - Забранено е в съдебната зала да се влиза със следните предмети: 

- включен звук на мобилен телефон и/или пейджър 

- други устройства, които могат да издават звук 

- записващи устройства (камери, диктофони и др.) 

- фотоапарати 

- храна и напитки

 

 - Недопустими са всякакви мимики и жестове, несъответстващи на почтителното отношение към институцията и останалите, присъстващи хора, присъстващи в залата.

 

  - Да се избягва повтарящо се влизане и излизане от съдебната зала по време на съдебно заседание.

 

 - В съдебната зала не се допускат лица, намиращи се под влияние на наркотични и други упойващи вещества.

 

  - Всеки следва да упражнява правата си по начин, който утвърждава авторитета на съдебната институция. 

Бележка: 
Снимането и записването на звук в съдебната зала става само след предварително разрешение на съдията.

 

                                                                                              

                                                                                                                         Районен съд Никопол 2019©