факс: 064/889159 - адм. секретар

           064/889161 - грд. и нак. деловодство

e-mail: nikopolrs@mbox.contact.bg

Адрес:

България

гр. Никопол 5940

пл. „Европа” № 14

 

Банкови сметки:

Сметка за държавни такси: BG44CECB979031C0877100

Сметка за депозити по граждански и изпълнителни дела: BG51CECB979033C0877100

ЦКБ гр. Плевен

 

Телефони:

064/88-91-50  - АРХИВ

064/88-91-51  - СЪДИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ - ДЕЛОВОДСТВО

064/88-91-52  - НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО

064/88-91-56  - ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА СЪДА

064/88-91-57  - СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 

064/88-91-58  - СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ

064/88-91-59  - АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

064/88-91-61 - ГРАЖДАНСКО ДЕЛОВОДСТВО

064/88-91-62 - БЮРО СЪДИМОСТ

064/88-91-65 - СЪДИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ

064/88-91-66 - СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

ФАКС:

064/88-91-61 - ГРАЖДАНСКО И НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО

064/88-91-59 - АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

 

e-mail: nikopolrs@mbox.contact.bg

                                                                                                                         Районен съд Никопол 2019©