факс: 064/889159 - адм. секретар

           064/889161 - грд. и нак. деловодство

e-mail: nikopolrs@mbox.contact.bg

В този раздел ще публикуваме всички статистически отчети и доклади, касаещи работата на Районен съд - Никопол.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отчетен доклад за работата на Никопол районен съд през 2018 година

 

Годишен отчет за работата на Районен съд - Никопол през 2018 година

 

Справка за резултатите от работата на съдиите от Гражданска и Наказателна колегия през 2018 година

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отчетен доклад за работата на Никопол районен съд през 2017 година

 

Годишен отчет за работата на Районен съд - Никопол през 2017 година

 

Справка за резултатите от работата на съдиите от Гражданска и Наказателна колегия през 2017 година

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отчетен доклад за работата на Никопол районен съд през 2016 година

 

Годишен отчет за работата на Районен съд - Никопол през 2016 година

 

Справка за резултатите от работата на съдиите от Гражданска и Наказателна колегия през 2016 година

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отчетен доклад за работата на Никопол районен съд през 2015 година

 

Годишен отчет за работата на Районен съд - Никопол през 2015 година

 

Справка за резултатите от работата на съдиите от Гражданска и Наказателна колегия през 2015 година

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отчетен доклад за работата на Никопол районен съд през 2014 година

 

Годишен отчет за работата на Районен съд - Никопол през 2014 година

  

Справка за резултатите от работата на съдиите от Гражданска и Наказателна колегия през 2014 година

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отчетен доклад за работата на Никополски районен съд през 2013 година.

 

Годишен статистически отчет за работата на Районен съд гр. Никопол през 2013г.

 

Справка за резултатите от работата на съдиите от Гражданска и Наказателна колегия през 2013 година

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отчетен доклад за работата на Никополски районен съд през 2012 година

 

Годишен отчет за работата на Районен съд - Никопол през 2012 година

  

Справка за резултатите от работата на съдиите от Гражданска и Наказателна колегия през 2012 година

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отчетен доклад за работата на Никопол районен съд през 2011 година

 

Годишен отчет за работата на Районен съд - Никопол през 2011 година

  

Справка за резултатите от работата на съдиите от Гражданска и Наказателна колегия през 2011 година

 

 

                                                                                                                         Районен съд Никопол 2019©