факс: 064/889159 - адм. секретар

           064/889161 - грд. и нак. деловодство

e-mail: nikopolrs@mbox.contact.bg

Считано от 02.12.2019г. Районен съд град Никопол има нова интернет страница, намираща се на адрес: https://nikopol-rs.justice.bg/

Информацията на текущата интернет страница ще бъде актуализирана до 31.12.2019г.

 

                                                                                                                         Районен съд Никопол 2019©