МОТИВИ по НОХД №143/’16г. на НРС:            

Обвинението срещу подсъдимия И.И.С., ЕГН**********, роден на ***г. в Руска федерация, живущ *** е за това, че за периода от месец ноември 2013г. до 30.04.2014г. в с.З., обл.Плевен при условията на продължавано престъпление, чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 2312,89лв./Две хиляди триста и дванадесет лева и осемдесет и девет стотинки/ от  владението на различни граждани, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои а именно:

1.    На неустановен ден през месец ноември 2013г. в *** отнел чужди движими вещи:

10кг. медна тел на стойност 200,00лв.;

1бр. многофазен ел. двигател на стойност 90,00лв.;

1бр. трифазен асинхронен двигател на стойност 120,00лв.;

1бр.ремъчна ролка на ел. двигател на стойност 10,00лв.;

10бр. винкели на стойност 22,00лв.;

1бр. трифазен асинхронен ел.двигател на стойност 130,00лв.;

1бр. многофазен ел.двигател на стойност 60,00лв.;

2бр.шмиргелни шлайф дискове на стойност 4,00лв.;

1бр. меден котел с вместимост 50литра на стойност 90,00лв.;

2бр. работещи машинки за постригване на стойност 40,00лв.;

2бр. неработещи машинки за постригване на стойност 5,00лв.;

4м. ел. удължител на стойност 6,00лв.;

трифазен удължител ШКПТ на стойност 44,00лв. – всичко на обща стойност 821,00лв. от владението на собственика В.В. Д. от с.З., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои.

2.    За периода 19.11.2013г. до 13.12.2013г. в с.З., ***, чрез повреждане на преглади здраво направени за защита на имота, отнел чужди движими вещи:

1бр. меден котел 60см. на стойност 47,60лв.;

2бр. меден котел с диаметър 30см. на стойност 64,60лв.;

3бр. медни тави с диаметър 30см. на стойност 30,24лв.;

1бр. ъглошлайф на стойност 21,60лв.;

1бр. ръчна бормашина на стойност 23,40лв.;

1бр. шлайф за дърво-малък на стойност 35,70лв.;

2бр. брави за врата-обикновени на стойност 27,00лв.;

1бр. ел. двигател на стойност 57,12лв.;

1бр. водна помпа тип „Вида 5“ на стойност 86,70лв.;

4бр. бяла алкидна боя на стойност 86,70лв.;

1бр. монтажна пяна на стойност 7,20лв.;

2бр. тръбни ключове на стойност 14,50лв.;

1бр. гедоре комплект на стойност 14,25лв.;

10бр. различни гаечни ключове на стойност 9,70лв.;

40л. домашна сливова ракия на стойност 320,00лв.;

1бр. газова бутилка 15л. на стойност 32,24лв.;

1бр. механичен трион за рязане на дърва на стойност 9,80лв.;

1бр. садило за разсад на стойност 2,00лв.;

1бр. ръчна месомелачка-голяма на стойност 35,75лв.;

2бр. ръчни месомелачки-малки на стойност 31,85лв.;

3бр. полиетилен 0,2мм., 7,5кв.м. на стойност 2,94лв.;

30кг. бяло грозде „Памид“ и „Болгар“ на стойност 10,50лв.;

1бр. алуминиево корито 100л. на стойност 24,70лв.;

1бр. малка фуражомелка на стойност 188,50лв.;

5бр. зеблени чували по 80литра на стойност 2,75лв.;

50кг. метална скрап на стойност 15,00лв.;

1бр. ръчен плуг малък на стойност 114,00лв. – всичко на обща стойност 1241,89лв. /Хиляда двеста четиридесет и един лева и осемдесет и девет стотинки/ от владението на собственика И.Д.С. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои.

3.    На неустановена дата през периода от месец ноември 2013г. до април 2014г. в с.З., ***, чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имота отнел чужди движими вещи:

1бр. монофазен ел. двигател „Вида“ на стойност 132,00лв.;

20м. захранващ кабел на стойност 35,00лв.;

5л. гроздова ракия на стойност 40,00лв.;

5л. плодова ракия на стойност 35,00лв.;

2бр. стъклени дамаджани на стойност 8,00лв. – всичко на обща стойност 250,00лв. /Двеста и петдесет лева/ от владението на собственика Р.И.М. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК.

 

Съдебното производство е проведено по реда на чл.370 и сл. НПК.

По делото няма предявени граждански искове, нито са конституирани граждански ищци или частни обвинители.

В хода на съдебните прения прокурорът е изразил становище, че фактическата обстановка е изяснена. Коментирал е, че деянията подсъдимия е извършил при условията на продължавано престъпление. Допълва, че към момента на извършване на деянията подсъдимия е бил осъждан като непълнолетен. По отношение вида и размера на наказанието, което следва да се наложи на подсъдимия прокурора е взел становище, че следва да му се наложи наказание ЛОС в рамките на долната граница на предвиденото от закона. Относно МН, която е „Подписка“ прокурора считам, че МН следва да остане в сила до влизане на окончателния акт на съда. По отношение на разноските по делото е взел становище, че следва да бъдат в тежест на подсъдимия.

Защитникът на подсъдимия е взел становище, че с оглед вида и характера на производството, което протича по реда на глава XXVII подсъдимия е признал на проведеното съдебно следствие фактите и обстоятелствата по ОА събрани до настоящия момент. Счита, че по този начин той е съдействал за изясняване на фактическата обстановка такава, каквато е посочена в ОА. Акцентира вниманието на съда относно определяне на наказанието върху това, че към момента на деянието подсъдимият е осъждан на пробация като непълнолетен. Подчертава, че е налице ниска степен на обществена опасност, доброто процесуално поведение на подсъдимия, искреното му разкаяние за извършеното. Във връзка с изложеното моли съда при постановяване на присъдата да се наложи на подсъдимия минимално наказание ЛОС, тъй като са налице многобройни смекчаващи вината и отговорността обстоятелства и отложи изтърпяването на наказанието съгласно разпоредбата на  чл.66, ал.1 от НК с подходящ изпитателен срок, като се отмени МН. По отношение разноските по делото защитникът е заявил, че предоставя разрешаването на този въпрос на съда.

В съдебно заседание подсъдимият С. заявява, че прави пълни самопризнания и не оспорва фактите приети за установени по обвинителния акт, поради което дава съгласие да не се събират доказателства за тези факти. Моли съда да му се наложи минимално наказание и се отмени МН.

Като прецени събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

         Подсъдимият И.И.С. е роден на ***г. в Руска федерация, живущ ***, ***, български гражданин, със средно образование, не работи, не женен, осъждан, ЕГН**********.

 

Установи се следната фактическа обстановка:

Подсъдимият И.И.С. живеел заедно с баща си – свидетеля И.А.С. *** в семейната им къща. Подсъдимият нямал постоянен източник на доходи и преживявал като разчитал на помощта на баща си, както и на инцидентни случаи, когато се наемал да извършва нискоквалифицирана работа срещу ниско заплащане. В ежедневието си подсъдимия С. ползвал за придвижването си в селото велосипед или мотопед.

През месец ноември 2013г. служителите на РУ МВР – Гулянци извършили проверка, при която констатирали, че управляваният от подсъдимия мотопед няма сключена валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, за което му съставили първоначално АУАН, а впоследствие и наказателно постановление. За да може да заплати наложеното му наказание – глоба, подсъдимия решил да извърши кражба на вещи – главно от метал, предмети и изделия, които впоследствие да продаде и с получените пари да си плати глобата. Той познавал обстановката в селото, както и хората живущи там.

Подсъдимият познавал свидетеля В.В. Д., който бил възрастен мъж, в недобро здравословно състояние. Знаел, че в стопанските постройки, които се намирали на известно разстояние от къщата, която Д. обитавал преимуществено има метални предмети и инструменти, както и електрически инструменти. В избран момент подсъдимият изчакал да се стъмни и с велосипеда си отишъл до домът на Д.. Прескочил оградата на двора и се отправил към стопанските постройки. От там той отнел 10кг. медна тел, 1 бр. многофазен ел.двигател, 1бр. трифазен асинхронен двигател, 1бр. ремъчна ролка на ел.двигател, 10бр. винкели с дължина по 2м., 1бр. трифазен асинхронен ел. двигател, 1бр. монофазен ел.двигател, 2бр. шмиргелни шлайф дискове. След като изнесъл вещите извън двора и ги оставил до велосипеда си, подсъдимия се върнал и през незаключена врата проникнал в мазата под къщата откъдето отнел 1бр. меден котел с вместимост 50 литра, 2бр. работещи машинки за постригване, 2бр. неработещи машинки за постригване, 4м ел.удължител и трифазен удължител ШКПТ. Всички вещи отнесъл първоначално до велосипеда си, а след това с негова помощ ги закарал до домът си.

В следващите дни, с помощта на баща си – свидетеля И.А.С. разглобили електромоторите, като отделили чугунените части и медните елементи от тях. На отнетите медни проводници – кабели, тел, удължители изгорили обвивката, като останала само металната сърцевина. След като свършили с приготовленията на металите подсъдимия и свидетеля С. натоварили металите в автомобила на свидетеля С. и ги закарали на пункта за вторични суровини на свидетелката Т., където ги предали и срещу това получили сумата от 72,27лв., които употребили за свои нужди – заплащане на финансови задължения и лични нужди. Сделката в пункта за вторични суровини била оформена с два броя покупко-разплащателни сметки с №№532 и 533/03.12.2013г.(том 1, стр.73 и 74).

Няколко дни след това подсъдимият С. решил да извърши кражба от домът на свидетеля И.С.. За него знаел, че собствениците, които познавал живеят там през лятото, а през късната есен и зимата пребивават в дома си рядко – обикновено през периоди от по 20-30 дни. Подсъдимият в избран от него момент отишъл да домът на И.С., който се намирал на главната улица в селото – ул. „Г.Д.“№49. След като скрил велосипеда си от външната страна на улицата, в близост до задната порта на двора, взел найлоновия чувал, който предварително бил взел от домът си, влязъл в двора и отишъл до къщата, където се качил на бетонната плоча над задния вход на къщата. Разместил керемидите на покрива и през отворилата се дупка влязъл на тавана на къщата. Светнал си с телефона и когато открил капандурата я отворил и слязъл през нея в помещенията на къщата. В кухнята намерил закачени на стената връзка с ключове, взел ги и започнал да отключва с тяхна помощ вратите и катинарите из цялата къща. Отключил помещението на кухнята и входната врата на къщата от вътре и започнал да изнася вещи, които намерил: 1бр. меден котел 60см., 2бр. медни котли с диаметър 30см., 3бр. медни тави с диаметър 30см., 1бр. ъглошлайф, 1бр. ръчна бормашина, 1бр. шлайф за дърво-малък, 2бр. брави за врата-обикновени, 1бр. ел. двигател, 1бр. водна помпа тип „Вида5“, 4бр. бяла алкидна боя, 1бр. монтажна пяна, 2бр. тръбни ключове, 1бр. гедоре комплект, 10бр. различни гаечни ключове, 40л. домашна сливова ракия, 1бр. газова бутилка 15л., 1бр. механичен трион за рязане на дърва, 1бр. садило за разсад, 1бр. ръчна месомелачка, 2бр. ръчни месомелачки-малки, 3бр. полиетилен 0,2мм 7,5кв.м., 30кг бяло грозде „Памид“ и „Болгар“, 1бр. алуминиево корито 100л., 1бр. малка фуражомелка, 5бр. зеблени чували по 80 литра, 50 кг метална скрап и 1бр. ръчен плуг малък. Вещите поставял в чували, които намерил в помещенията на къщата. Всички вещи изнесъл до задната порта на къщата и с помощта на колелото си на няколко пъти ги прекарал до домът си. При последното отиване до къщата на свидетеля С., подсъдимия взел 3бр. туби с ракия и 1бр. ел.двигател, които не занесъл в домът си, а скрил в люцерната на двора, който обработвал. В последствие тубите с ракия били намерени и предадени доброволно на органите на полицията от Богдан Г. Райков (протокол за доброволно предаване – том 2, стр.22, стр.30). По-късно с помощта на баща си – свидетеля И.А. Станков, закарали и предали част от желязото и медните предмети в пункта на свидетел Т., където била оформена покупко-разплащателна сметка за сумата от 50,89лв., които си разделили помежду си и употребили в своя полза.

         Няколко дни след това, отново през нощта подсъдимия С. с велосипеда си и предварително подготвен найлонов чувал отишъл до къщата намираща се в с.З., ул.“Г.Д.“№11. За същата знаел, че е необитаема, тъй като собствениците живеят на друго място. След като оставил велосипеда си скрит до оградата, прескочил и влязъл в двора. Натиснал входната врата на къщата с рамо и след като се отворила влязъл вътре. По същия начин отворил всички врати във вътрешността на къщата, които били заключени. От вещите в къщата си избрал и взел 1бр. многофазен ел. двигател „Вида“ от под леглото в спалнята, 20м. захранващ кабел от кухнята, 5л. гроздова ракия и 5л. плодова ракия в 2бр. стъклени дамаджани поставени между гардероба и шкафа в кухнята. Откраднатите вещи подсъдимия С. сложил в приготвения чувал и след като излязъл от къщата с помощта на велосипеда ги откарал до домът си. Двете дамаджани с ракия скрил в запустял, необработваем двор, който се намирал в съседство с двора с люцерна, който обработвал. Впоследствие предал ел.двигателя и кабела, заедно с други метални предмети на пункта за вторични суровини намиращ се до ж.п.прелеза в гр.Гулянци, а получените пари използвал за свои нужди.

 

Така описаната фактическа обстановка се установява от представените с до съдебно производство №381/’13г. по описа на НРП писмени доказателства, а именно: договор за покупко-продажба, декларация и покупко-изплащателна сметка № 4212/02.11.2013г. (том 1, стр.73), покупко-изплащателна сметка №532/03.12.2013г. (том 1, стр.73), покупко-изплащателна сметка №533/03.12.2013г. (том 1, стр. 74), протокол за претърсване и изземване от 21.12.2013г. с последващо одобрение (том 2, стр.4-8), протокол за претърсване и изземване от 27.12.2013г., протокол за оглед на местопроизшествие (том 2, стр.9-12), разписка за върнати веществени доказателства на И.Д.С. (том 2, стр.21), протокол за доброволно предаване (том 2, стр.22), протокол за доброволно предаване (том 2, стр.30-31), протокол за доброволно предаване (том 2, стр.33-34), протокол за оглед на местопроизшествие(том 2, стр.79-82), разписка за върнати веществени доказателства на Р.И.М. (том3, стр.23), приемо-предавателен протокол за връщане на веществени доказателства на И.И.С. – (том 3, стр.24), приемо-предавателен протокол за връщане на веществени доказателства на В.В. Д. – (том 3, стр.25), приемо-предавателен протокол за връщане на веществени доказателства на И.Д.С. – (том 3, стр.26), характеристична справка (том 1,стр.82), справката за съдимост (том1,стр.85).

Показанията на свидетелите Т.К., И.С., Р.Б., И.С., В.Т., Б.И., Г.Г., Т.Д., И.С. и Р.М. дадени на проведеното до съдебно производство са събрани по надлежния ред и способстват за изясняване на фактическата обстановка относно периода от време, през който са били извършени деянията, мястото на извършване, вида на отнетите вещи, как са били обработени и къде са били предадени, поради което съда кредитира показанията на свидетелите и ги обсъжда със събрания по делото доказателствен материал.

Обстановката се подкрепя и от изготвените по делото три оценителни експертизи, не оспорени от страните и приети от съда, с които се установява размера на причинените щети.

         От така изяснената фактическа обстановка съдът намира за изяснено от правна страна следното:

         С деянието си подсъдимия И.И.С., ЕГН********** е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия при форма на вината пряк умисъл, тъй като подсъдимият е съзнавал обществено опасния характер на деянието и е искал настъпването на обществено опасните последици. От обективна страна също са налице всички елементи от състава на престъплението – отнети са чужди движими вещи без съгласието на собствениците и с намерение противозаконно да се присвоят. Намерението за присвояване се доказва безспорно от последващото разпореждане с вещите от подсъдимия и използването на средствата за лични нужди.

Налице е и квалифициращият признак по чл.26, ал.1 от НК посочен по отношение на подсъдимия, тъй като всяко едно от деянията е извършено през непродължителен период от време преди за всяко едно от тях да е имало влязла в сила присъда.

         При определяне вида на наказанието, което следва да се наложи на подсъдимия С. съдът съобрази следното – за извършеното деяние закона в разпоредбата на чл.195, ал.1, т.3 от НК предвижда наказание ЛОС от ЕДНА до ДЕСЕТ години ЛОС.

Причинените в резултат на деянието имуществени вреди са в размер на 2312,89лв. не са били възстановени изцяло въпреки становището на подсъдимия на до съдебното производство. Към момента на извършване на деянието подсъдимият е осъждан, но като непълнолетен за същото деяние  и производството по отношение на него е протекло по реда на чл.370 и следващите от НПК.

В хода на производството той е признал вината си, съжалява за стореното има добро процесуално поведение, като в тази връзка съдът намира, че по отношение на него при определяне на вида на наказанието, което следва да му се наложи следва да ЛОС. Що се отнася до размера на наказанието, то според съда следва да е в размер на ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛОС, като изтърпяването му на основание чл.66, ал.1 от НК следва да се отложи с ТРИ ГОДИНИ  изпитателен срок.

Предвид изложените смекчаващи вината и отговорността обстоятелства и с оглед възрастта на подсъдимия съда намира, че по отношение на него следва да намери приложение разпоредбата на чл.58а, ал.1 от НК, като се намали така наложеното наказание в размер на ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛОС с една трета и на подсъдимия И.И.С. ЕГН********** се наложи наказание ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛОС, което наказание на основание чл.66, ал.1 от НК се отложи с ТРИ ГОДИНИ  изпитателен срок.

Следва на основание чл.189, ал.1 от НПК подсъдимият И.И.С., ЕГН********** да бъде осъден да заплати по сметка на НРС направените по делото разноски в размер на 138,70 лева.

По изложените мотиви съдът постанови присъдата си.    

 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: