МОТИВИ КЪМ  ПРИСЪДА ПО НОХД № 124/15г. на НРС, II н.с.

 

НРП е повдигнала обвинение против подс.О.И. ***, за това че на 05.03.2015г. в с.Н.,обл.Плевен управлявал МПС – лек автомобил марка „Хонда ***” с рег.№ СО 0079 ХА с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 3,4 промила, установено по надлежен ред с Протокол за химическо изследване за определяне на концентрация на алкохола или друго упойващо вещество в кръвта N 116/10.03.2015г. на ЦСМП гр.Плевен, след като е осъден с влязло в сила определение, с което е одобрено Споразумение по НОХД N 18170/2011г. на Софийски районен съд, за деяние по чл.343Б, ал.1 от НК – престъпление по чл.343Б, ал.2, вр.ал.1 от НК.

РП Никопол поддържа обвинението.

Подсъдимият, редовно призована не се явява в с.з., явява се назначения му е служебен защитник адв.М..

Съдът, като съобрази поотделно и в съвкупност събрания доказателствен материал по делото - писмените доказателства : АУАН от 21.03.2015г., справка за нарушителя,  Протокол за химическо изследване за определяне на концентрация на алкохола или друго упойващо вещество в кръвта N 116/10.03.2015г. на ЦСМП гр.Плевен, Фиш за спешна медицинска помощ, копие от журнал на алкохолни проби на „Спешно отделение” при УМБАЛ „д-р Г. *** и гласните доказателства: показанията на свидетелите, свидетелсво за съдимост и пледоариите на защитата на страните и на РП-Никопол, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Подс.А. ***, а съпругата и децата му живеели в с.Н., общ.Никопол, обл.Плевен. На 05.03.2015г. подс.А. посетеил с.Н.. Около обяд на същия ден А. бил в с.Н., като управлявал лек автомобил марка „Хонда ***” с рег.№ СО 0079 ХА, собственост на Г.Х.А. – братовчед на подсъдимия.По това време св.Д. излязъл да пие кафе.Чул форсирането на кола и отишъл да види какво става.Лекия автомобил управляван от пода.А. спряла пред него и А. го попитал къде е центъра на селото.През това време по улицата вървял и Л.Т., А. с висока скорост минал покрай Т. и продължил в посока към центъра на селото.След което св.Д. видял облак пепел, чул удар и видял как колата се ударила в един контейнер.Отишъл до мястото където колата се блъснала в контейнера и видял, че подс.А. лежал на 5-6 м. от колата в розите по гръб.Св.Д. се обадил на тел.112.

След пристигане на местопроизшествието на патрула от РУ Никопол установили, че подс.А. е неадекватен.След тях пристигнал автомобила на спешна помощ, прегледали А. и го транспортирали в УМБАЛ „д-р Г. Странски” ЕАД гр.Плевен. Където в „Спешното отделение” му била взета кръвна проба за алкохол, която била изпратена за експертиза в ЦСМП гр.Плевен, която е показала, че подс.А. е имал съдържание в кръвта от 3,4 промила алкохол.

Описаната фактическа обстановка се установява от събраните и проверени в хода на съдебното следствие писмени и гласни доказателства.

Събраните доказателства, разгледани поотделно и в тяхната съвкупност и съобразно гореизложените мотиви, налагат следните правни изводи:

От правна страна, при така възприетата фактическа обстановка, съдът намери, че подсъдимият А. е извършил престъпление от общ характер, с което е осъществил състава на  чл.343б, ал.2, вр.ал.1 от НК,  като на 05.03.2015г. в с.Н.,обл.Плевен управлявал МПС – лек автомобил марка „Хонда ***” с рег.№ СО 0079 ХА с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 3,4 промила, установено по надлежен ред с Протокол за химическо изследване за определяне на концентрация на алкохола или друго упойващо вещество в кръвта N 116/10.03.2015г. на ЦСМП гр.Плевен, след като е осъден с влязло в сила определение, с което е одобрено Споразумение по НОХД N 18170/2011г. на Софийски районен съд, за деяние по чл.343Б, ал.1 от НК.

От обективна страна, със своите действия подсъдимия е осъществил състава на престъплението, за което му е повдигнато обвинение от Районна прокуратура Никопол – на 05.03.2015г. в с.Н.,обл.Плевен управлявал МПС – лек автомобил марка „Хонда ***” с рег.№ СО 0079 ХА с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 3,4 промила, установено по надлежен ред с Протокол за химическо изследване за определяне на концентрация на алкохола или друго упойващо вещество в кръвта N 116/10.03.2015г. на ЦСМП гр.Плевен.С определение по НОХД N 18170/2011г. на Софийски районен съд, за деяние по чл.343Б, ал.1 от НК е бил осъден с влязла в сила присъда, като му е било определено наказание пробация.С определение по НОХД N 17258/2012г. на Софийски районен съд, за деяние по чл.343Б, ал.2, вр.ал.1 от НК е бил осъден с влязла в сила присъда, като му е било определено наказание ЛОС за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, като на осн.чл.66, ал.1 от НК е било отложено изпълнението на наказанието за срок от три години.

От субективна страна, подсъдимият като пълнолетен, е разбирал  обществено-опасният характер на деянието и е съзнавал неговите общественоопасни последици, но е целел настъпването на вредоносният резултат, който е в пряка и причинна връзка с неговото деяние, което е извършено с пряк умисъл, а от там виновно.Видно от събрания доказателствен материал по делото, подсъдимият е съзнавал, че е употребил алкохол, но е целял да управлява МПС.

    Причините за консумиране на престъплението се коренят в незачитане на установеният правен ред в страната, ниското самосъзнание, ниската правна и обща култура, неустойчивите критерий за избор на поведение.   

      При индивидуализация на наказанието по вид и размер на подсъдимият за извършеното от него престъпление съдът смекчаващи вината обстоятелства – няма, а предимно отегчаващи – Многократно извършване на нарушение по ЗДвП и минали осъждания за същото деяние.При значителен превес на отегчаващите вината и отговорността обстоятелства, спазвайки разпоредбата на чл.54 от НК и с оглед постигане целите на генералната и индивидуалната превенция, съгласно изискванията на чл.36 от НК съдът му определи наказание както следва: ЛОС за срок от ДВЕ ГОДИНИ, което наказание следва да се изтърпи при строг режим в затвор.

На основание чл.343г от НК е лишил подс.А. от право да управлява МПС за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На осн.чл.68, ал.1 от НК е приведена изпълнение присъда НОХД N 17258/2012г. на Софийски районен съд, за деяние по чл.343Б, ал.2, вр.ал.1 от НК е бил осъден с влязла в сила присъда, като му е било определено наказание ЛОС за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.

Подс.А. е осъден да заплати по сметка на НРС разноски в размер на 201,18 лв.

  Водим от гореизложеното, съдът постанови присъдата си.

 

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: