МОТИВИ КЪМ  ПРИСЪДА ПО НОХД № 102/14г. на НРС, II н.с.

 

Повдигнато е обвинение против подсъдимия М.Н.Д. с ЕГН **********, роден на ***г***, обл.Плевен. Българин, с българско гражданство, с начално образование – грамотен, неженена, не работи, осъждан , за това, че на 18.03.2014г. в с.Новачене, обл.Плевен на *** като използвал техническо средство – чук, унищожил противозаконно чуждо недвижимо имущество – разбил навесна бетонна плоча на стойност 149,34лв. над входната врата и прилежащата опорна стена на къщата на Б.А.Б. от същото село - престъпление по чл.216,ал.1 от НК.

РП Никопол поддържа обвинението, не възразява да се приложи съкратеното производство по чл.370 и сл. От НПК..

В първото по делото заседание, по искане на защитника на подсъдимия и със съгласието на представителя на прокуратурата, производството по настоящото дело се разгледа по реда на чл.370 от НПК, както и поради това че се установи, че направените в хода на досъдебното производство самопризнания от страна на подсъдимия се подкрепят напълно от събраните в хода на предварителното производство доказателства.

Подсъдимия разбира в какво е обвинен, признава изцяло всички факти изложени в обстоятелствената част на ОА и дава съгласие да не се събират доказателства по тях и делото да бъде разглеждано по реда на чл.370 и следващите от НК, като в с.з. бяха разяснени правата му по  реда на чл.371 и чл.372 ал.1 от НПК.

Съдът, като съобрази поотделно и в съвкупност събрания доказателствен материал по делото - писмените доказателства, заключението на вещото лице по назначената съдебно-стокова експертиза и обясненията на подсъдимият в съдебно заседание и пледоариите на защитата на страните, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Подс. Д. заедно със семейството си живеел в с.Новачене, обл.Плевен. Не работел и нямал постоянни доходи. Разполагал с информация, че в с.Новачене, на *** се намира имот, в който не живее никой. Собственик на имота бил пострадалият Б.А.Б., но той живеел в друга къща в селото. В имота имало къща, като над входната врата имало навесна бетонна плоча, която опирала на опорната стена на къщата. Подс. Д. направил предположение, че арматурата на плочата е годна и че ако успее да разбие плочата ще може да вземе арматурата. Снабдил се с чук и на 18.03.2014г. отишъл в двора на имота на ***.  Започнал да нанася удари върху плочата с носения от него чук. В резултат на това плочата се разбила на дребни частици, които паднали на земята. Действията му били забелязани от съседи на имота, които сигнализирали затова полицейски служители от РУП гр.Никопол. Полицаите отреагирали незабавно и подс. Д. бил заловен на местопрестъплението. С разпит на лицата, които първоначално са забелязали действията на подс. Д. започнало и настоящото наказателно производство.

В хода на разследването била назначена и изготвена съдебно-оценителна експертиза с оглед установяване точната стойност на предмета на престъплението. От заключението по нея се установява, че предмета на престъплението – 1бр. навесна бетонна плоча е на стойност 149,34лв.

С протокол за доброволно предаване от 18.03.2014г. съжителстващата на семейни начала с подс. Д. - Н.Н.И. предала на органите на МВР 1бр. железен чук с тегло 1,750кг., с който чук обвиняемият разрушил бетонната плоча в имота на пострадалия Бенов.

Гораната фактическа обстановка се установява от събраните и проверени в хода на съдебното следствие доказателства: гласни – самопризнания на подс.Д. и показанията на разпитаните по дознанието свидетели, както и писмените доказателства по НП 6/2014г., приобщени по надлежния ред към доказателствения материал по делото. Съдът дава вяра на самопризнанията на подс.Д., тъй като съпоставени с останалите доказателства по делото, от тях се доказват едни и същи факти.

При така установеното съдът, намира, че подс.Д. е осъществил от обективна и субективна страна съства на престъпление по чл.216, ал.1 от НК.

От обективна страна всички елементи от състава на престъплението са налице – на 18.03.2014г. подс. Д. се снабдил със чук и отишъл в имота на Б.А.Б. на *** в с.Новачене с цел да разбие бетонната навесна плоча пред вратата на къщата, която плоча била на стойност 149,34лв. Започнал да нанася удари с чука, в резултат на което плочата била разрушена на дребни отломки, които паднали на земята. Причината за действията му било неговото предположение, че ако успее да я разбие ще може да вземе арматурата.

    От субективна страна подс. Д. съзнавал общественоопасният характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване. Предвид това е налице пряк умисъл, какъвто е необходим за извършването на това престъпление.

Предвид гореизложеното съдът признава подс.Д. за виновен и му налага наказание при индивидуализацията, на което взе предви селдното: Отегчаваци отговорността обстоятелства – минали осъждания; Смекчаващи отговорността – направените самопризнания, доброто процесуално поведение.

На основание чл.216, ал.1, във вр. чл. 58а, ал.4, вр. чл. 55, ал.1, т.2,б. Б от НК, съдът го осъжда на ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки:

- на основание чл.42а, ал.1, във вр. с ал.2, т. 1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес *** за срок от ЕДНА ГОДИНА;

-  на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА;

-  на основание чл.42а, ал.2, т. 6 от НК БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото в размер на 100 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Това наказание би постигнало целите по чл.36 от НК и най-вече на личната превенция.

Причини за извършване на престъплението – слаби морално – волеви задръжки, стремеж към облагодетелстване по неправомерен начин, ниско правно съзнание.

На основание чл.189, ал.1 от НПК, съдът осъжда подс. Д. да заплати по сметка на НРС направените разноски по делото в размер на 60.00 лв.

И на осн.чл.53, ал.1, б. „А” от НК е отнел в полза на държавата 1 бр.чук.

Така мотивиран съдът постанови присъдата си.

                                         

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: