О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Никопол, 17.10.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд, … граждански състав в закрито заседание на седемнадесети октомври през две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТОДОР ТИХОЛОВ

 

като разгледа докладваното от съдията Т.Тихолов гр.д.414 по описа за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Отводи по делото са си направили тримата съдии при РС-НИКОПОЛ и с оглед бързото разглеждане на делото следва същото да се изпрати на председателя на ПлОС за определяне на друг равен по степен районен съд от района на ПлОС, който да разгледа делото.

         Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ДЕЛОТО ДА СЕ ИЗПРАТИ на председателя на ПлОС за определяне на друг равен по степен районен съд от района на ПлОС, който да го разгледа.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№414/'14г. по описа на НРС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: