П Р И С Ъ Д А

 

номер ..................                           година 2015                 град НИКОПОЛ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН съд

на дата девети септември

 наказателен състав

година 2015

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

БИЛЯНА КИСЕВА

О.П.М.Л.

 

Секретар: Т.М.

Прокурор: Х.К.

Като разгледа докладваното от съдия КИСЕВА

НОХ дело номер 322 по описа за 2013 година

и на основание данните по делото и закона

 

ПРИСЪДИ:

 

ПРИЗНАВА подсъдимата К.К.М. – родена на *** ***, живуща ***, ***, българска гражданка, със средно образование, вдовица, не работи, осъждана, ЕГН**********.  ЗА ВИНОВНА в това, че

І. През периода от месец май 2005 година до 22 декември 2006 година в с.Искър,обл.Плевен, в гр.Никопол, обл.Плевен и в гр.Плевен, при условията на продължавано престъпление, като  длъжностно  лице – Ликвидатор на ЧПТК „ТРУД 93” /в ликвидация/  – с.Искър, присвоила чужди движими вещи и пари в големи размери – общо 69078,07 лева /парични средства в размер на 18125,30 лева и  движими вещи на стойност 50952,77 лева/ собственост на ЧПТК „Труд 93” /в ликвидация/ с.Искър, поверени й да ги  пази и  управлява в качеството й на ликвидатор, както следва :

1. На неустановени  дни през месец май  2005 година в с.Искър, обл.Плевен, присвоила движими вещи на обща стойност 3770 лева:

Сламопреса К 453 на стойност 900 лева;

Тороразпръсквачка  РЦП 2.5 на стойност 300 лева;

Настолна бормашина на стойност 150 лева;

Сеялка СПН 6 на стойност 650 лева;

Ел. помпа 12Е-50 на стойност 40 лева;

Плуг 6/40 на стойност 390 лева;

Плуг 3/35 на стойност 220 лева;

Автобус „Чавдар” на стойност 350 лева;

Вилкоповдигач на стойност 110 лева;

Струг СУ-10 на стойност 660 лева;

 

2. На 10 май 2005 година, в с.Искър присвоила  сумата от 900,00 лева, получена като цена от В.Ц.Л. ***, при продажба на Колесен трактор ЮМЗ -6Л, с рама № 1276, двигател №1136, рег.№ Пл 55-40Е.

3. На 11 май 2005 година в с.Искър, присвоила   сумата от 1610,00 лева, получена като  цена от В. М. М.  при покупко–продажбата на Комбайн Е 516, рама № 1410265  и ХПС.

4. На 11май 2005 година в гр.Плевен присвоила  1630,00 лева, получена като  цена от А.Г. ***, при покупко-продажбата на Колесен трактор ЮМЗ, двигател № 500117, рама № 298518, рег.№ Пл02-01Е и товарно ремарке  с рама № 445, рег. № Пл 30-14 АЕ.

5. На 11 май 2005 година  в гр.Плевен присвоила сумата от 900,00 лева, получена като  цена  от А.Л.Т. ***, при  покупко–продажба на колесен трактор  ЮМЗ с двигател № 1057 и  рама № 659, рег.№ Пл62-08Е.

6. На 30.05.2005 година в гр.Никопол,обл.Плевен присвоила сумата от 1442,30 лева, получена  като  цена от Ц. М.П. ***   при  покупко–продажба на недвижим имот: стопанска сграда – телчарник  с Нотариален акт №192, том ІІІ, вх.рег. № 1546, дело № 605 от 30.05.2005г.

7. На 02 юни 2005 година в гр.Никопол,обл.Плевен присвоила сумата от 6237,00 лева получена като цена от Е.П.П. и М.И. *** при покупко–продажба на недвижими имоти: метално хале с площ 596 кв.м., хале с площ 153 кв.м., караулно помещение 25 кв.м. с Нотариален акт №29, том ІV, вх.рег.№1618, дело № 644 от 02.06.2005 година.

8. На неустановени дни през периода от началото на месец юли до края на месец август 2005 година в с.Искър, обл.Плевен, присвоила  273 тона и 690 килограма  пшеница  на стойност  41984,05 лева.

9. На 29 юли 2005 година в гр.Никопол, обл.Плевен присвоила сумата от 1121,00 лева, получена от  И.И.С. *** като цена при покупко–продажба на недвижима стопанска сграда -телчарник  с Нотариален акт №165, том  V, вх.рег. № 2137, дело № 990 от 29.07.2005г. 

10. На неустановени дни през периода от началото на месец септември до края на месец октомври 2005 година в с.Искър, обл.Плевен  присвоила 14 тона и 550 килограма  слънчоглед „Передовик”,  на стойност 5 198,72 лева.

11. На 13.09.2005 година  в гр.Никопол, обл.Плевен присвоила сумата от  725,00 лева, получена  от Г. В. Д. от с.Искър, като  цена при покупко–продажба на  недвижими имоти с Нотариален акт №118, том VІ, вх.рег.№2346, дело № 1156 от 13.09.2005г.

13. На неустановен  ден през периода от началото на месец  септември 2005 година до края на месец декември 2005 година в с.Искър, обл.Плевен  присвоила сумата от 800,00 лева, получена  като цена от И.И.С. ***  при продажбата на подземен ел. кабел.

14. На неустановен  ден през месец декември 2005 година в с.Искър, обл.Плевен  присвоила сумата от 1000,00 лева, получена  като цена при продажбата на ел. кабел на В.Г.Д.  от с. Искър.

15. На 07.02.2006 година в  гр.Никопол, обл.Плевен  присвоила  сумата от 1006,00 лева, получена  от  И.И.С. ***  като цена при покупко–продажба на недвижим имот - склад с друго предназначение  с площ 333 кв.м.  и сграда с друго предназначение – кантар – 20 кв.м. с Нотариален акт № 91, том  І, вх.рег. № 770, дело № 96 от 07.02.2006г.

16. На 22.12.2006 година в  гр.Никопол, обл.Плевена присвоила сумата от 754,00 лева, получена  от  Б.Г.П. ***   при покупко–продажба на недвижим имот ½ и. ч.  от маза - столова 105 кв.м. с Нотариален акт № 186, том ХХ, вх.рег. № 6685, дело № 4070 от 22.12.2006г., поради което на основание чл.202, ал.2, т.1 във вр. с чл.201 вр. с чл.26, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на СЕДЕМ ГОДИНИ ЛОС, което наказание на основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС се изтърпи при СТРОГ режим в затворническо общежитие от закрит тип.

 

ПРИЗНАВА подсъдимата К.К.М. със снета самоличност за НЕВИНОВНА в това, че на 19 септември 2005 година в гр.Никопол, обл.Плевен присвоила сумата от 273,00 лева, получена като цена от Община Гулянци, при покупко–продажба на недвижим имот ½ и.ч. от втори етаж на административна сграда  от 402.50 кв.м. с Нотариален акт № 149, том  VІ, вх.рег. № 2407, дело № 1187 от 19.09.2005г., поради което и на основание чл.304 от НПК Я ОПРАВДАВА по повдигнатото й обвинение по чл.202, ал.2, т.1 във вр. с чл.201 вр. с чл.26, ал.1 от НК в частта по повдигнатото й обвинение относно присвояване на сумата от 273,00 лева, получена като цена за покупко-продажба на недвижим имот от Община Гулянци - ½ и.ч. от втори етаж на административна сграда  от 402.50 кв.м.

 

ПРИЗНАВА подсъдимата К.К.М. със снета самоличност за ВИНОВНА в това, че:

ІІ. На 29.03.2006 година  и на 02.04.2007 година в гр.Плевен, при условията на продължавано престъпление,  с цел да избегне  плащане на дължимите данъци от ЧПТК „Труд – 93”/в ликвидация/ - с.Искър по ЗКПО, общо в размер на 2246,37 лева, затаила истина, като не отразила приходите от  извършени продажби на движимо и недвижимо  имущество, разходите, финансовият резултат и дължимия корпоративен данък в писмени годишни данъчни  декларации, които по силата на чл.51, ал.І и ал.ІІ от Закона за корпоративното подоходно облагане /отменен/  се дават пред орган на властта -  ТДД гр.Плевен, за удостоверяване истинността на годишната облагаема печалба (загуба), дължимият годишен корпоративен данък и всички други алтернативни корпоративни данъци и данъци, удържани при източника, както следва:

1. На 29 март 2006 година с цел да избегне плащане на  дължими данъци по ЗКПО, в размер на  1749,76 лева, затаила истина - не отразила  в Годишната данъчна декларация по чл.51, ал.І от ЗКПО /отменен/ за  2005-та финансова година, заведена с №15002079, сумата от 16790,80 лева - приходи  на ЧПТК „Труд 93” /в ликвидация/ от продажба на  движимо имущество, МПС и недвижимо имущество; 5125,76 лева - разходи и 1749,76 лева  -  дължим годишен корпоративен данък.

2. На 02 април 2007 година с цел да избегне плащане на  дължими данъци по ЗКПО, в размер на  217.76 лева затаила истина - не отразила  в Годишната данъчна декларация по чл.51, ал.І от ЗКПО /отм./за  2006-та финансова година, заведена с №15003432, сумата от 1760.20 лева -  приходи  на ЧПТК „Труд 93” /в ликвидация/ от продажба на недвижимо имущество; - 308.45 лева разходи, 1451.75 лева финансов резултат и 217.76 лева -  дължим годишен корпоративен данък, поради което на основание чл.313, ал.2 във вр. с ал.1 вр. с чл.26, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА ЛОС, което наказание на основание чл.59, ал.1 във вр. чл.61, т.3 от ЗИНЗС се изтърпи при ОБЩ режим в затворническо общежитие от открит тип.

 

ПРИЗНАВА подсъдимата К.К.М. със снета самоличност за ВИНОВНА в това, че:

ІІІ.   На 27 март 2006 година и  30 март 2007 година в гр.Плевен, при условията на продължавано престъпление, в качеството и на длъжностно лице – Ликвидатор на ЧПТК „Труд 93” /в ликвидация/ с.Искър, обл.Плевен, в кръга на службата си съставила официални  документи -  отчети за приходите и разходите на ЧПТК „Труд 93” /в ликвидация/  с.Искър за 2005 година и 2006 година, в които  отразила неверни обстоятелства  относно приходите и разходите  от ликвидацията, с цел да бъдат използвани документите като доказателство за тия обстоятелства, както следва :

1. На 27 март 2006 година  съставила отчет за приходите и разходите  на ЧПТК „Труд 93”/в ликвидация/ с.Искър за 2005 година, в който отразила неверни обстоятелства за приходите и разходите – не включила   17690,80 лева, представляващи приходи от продажба на движимо имущество, МПС и недвижимо имущество и 6025,75 лева разходи по ликвидацията.

2. На 30 март 2007 година  съставила отчет за приходите и разходите  на ЧПТК „Труд 93”/в ликвидация/ с.Искър за 2006 година, в който отразила неверни обстоятелства - липсата на приходи и разходи. Не включила 1760.20 лева, представляващи приходи от продажба на недвижимо имущество и 308,45 лева разходи, поради което на основание чл.311, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛОС, което наказание на основание чл.59, ал.1, във вр. чл.61, т.3 от ЗИНЗС се изтърпи в затворническо общежитие от открит тип при ОБЩ режим.

 

ПРИЗНАВА подсъдимата К.К.М. със снета самоличност за НЕВИНОВНА в това, че на 12 май 2005 година в гр.Никопол, обл.Плевен с цел да набави за себе си имотна облага, в качеството си на длъжностно лице в кръга на  своята  длъжност – Ликвидатор на ЧПТК „Мир”/в ликвидация/ с.Искър, чрез използване на официален  документ, за който знаела, че е с невярно съдържание – констативен нотариален акт №13, том VІІ, рег.№ 2011, дело № 1241 от 27.10.2004г.  на Димитър Д. - Съдия по вписванията при РС гр.Никопол, възбудила заблуждение у М.И. *** – юрисконсулт и упълномощен представител на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-ПЛЕВЕН” ЕАД гр.Плевен, че ЧПТК „Мир” /в ликвидация/ с.Искър, че е  едноличен собственик  на  трафопост  с таболограмен номер 030274 в комплект със силов трансформатор и енергетично оборудване и с това причинила на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-ПЛЕВЕН”ЕАД–гр.Плевен имотна вреда в размер на 1859 лева, поради което на основание чл.304 от НПК Я ОПРАВДАВА  по повдигнатото й обвивение по чл.210,ал.1,т.3 във вр. с чл.209,ал.1 от НК.

 

На основание чл.25, ал.1 във вр. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимата К.К.М. едно ОБЩО най-тежко наказание измежду наложените й с днешната присъда, а именно  СЕДЕМ ГОДИНИ ЛОС, което наказание на основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС се изтърпи при СТРОГ режим в затворническо общежитие от закрит тип.

 

На основание чл.189, ал.1 от НПК ОСЪЖДА подсъдимата К.К.М. със снета самоличност ДА ЗАПЛАТИ по сметка на НРС направените по делото разноски в размер на 2366,00 лева.

 

ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.

 

                                                                 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                             2.