Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Никопол, 31.07.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд, … наказателен състав в открито заседание на тридесет и първи юли през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

 

при секретаря В.Х. и в присъствието на прокурора ____, като разгледа докладваното от съдията ТИХОЛОВ НАХД №202 по описа за 2014г., за да се произнесе взе предвид следното:

        

Съставен е на 30.07.2014 година акт за констатиране на дребно хулиганство на основание чл. 2, ал.1 от УБДХ от началник сектор „ОП” при РУП гр.Гулянци П.В. М. срещу С.П.М. и Д.П.М. двамата от *** за това, че на 30.07.2014г. в 22,10 часа в *** извършили скандални действия грубо нарушаващи обществения ред, изразяващи се в отправяне на нецензурни думи и псувни към клиенти на питейно заведение „ВЕГАС” в с.Долни Вит, като в последствие се опитали да предизвикат побой с клиент от заведението – К.Б.. Нарушителя Д.М. посегнал да удари барманката на заведението свидетелката Г.И., като се държал грубо и предизвикателно към други клиенти на заведението. Нарушителят С.М. по същото време и място залял с чаша бира К.Б. от с.Долни Вит, отправил обидни думи към него и към полицейски служители от РУП гр.Гулянци, като ги нарекъл помияри и ако дойдат се заканил, че „ще им го начука”.

         При подписване на акта нарушителите не са изразили възражения.

         Съдът, след като съобрази представените по делото доказателства и показанията на свидетелите намира за установено следното:

         Между нарушителите и свидетеля К.Б. имало предходни негативни взаимоотношения. Преди около два месеца нарушителя Д.М. посетил заведението „ВЕГАС”, където в компания се намирал свидетеля К.Б. и при възникналото спречкване и размяна на думи нарушител Д.М. демонстративно започнал да показва и да заплашва свидетеля К.Б. с притежавания от М. газов пистолет. При възникналото спречкване Б. взел пистолета на нарушителя М. и го хвърлил на страни, като след намесата на полицията спречкването приключило, но това оставило негативно впечатление у Д.М.. По това време брата на Д.М. – С.М. бил на работа в Италия.

На 30.07.2014г. нарушителят С.М. се намирал в с.Долни вит, тъй като се бил прибрал от Италия. Около 22,00 часа на същата дата нарушителите С. и Д. М. няколкократно демонстративно преминали покрай заведението „Вегас” в с. Долни Вит. Заведението се намирало на улица „Христо Ботев”, която е главна за селото. Преминаването на нарушителите покрай заведението било демонстративно и съпроводено с въртене на гуми и рязко потегляне на управлявания от нарушителя С.М. автомобил „КИА КАРНИВАЛЕ”. В автомобила освен Д.М. се намирала и жена му. В кратък период от време С.М. няколкократно спирал пред заведението, за да купува бира, като последния път под предлог, че си е забравил парите взел две бири в стъклени бутилки, без да ги плати и казал на барманката - Г.И., че ще ги плати като се върне. След като се върнал С.М. платил двете бири, взел още две, които също платил вътре в заведението и излязъл.

         По това време всички клиенти на заведението около двадесет човека се намирали извън заведението на изнесените маси. При преминаването си покрай свидетеля К.Б. нарушителя С.М. се обърнал предизвикателно към него и започнал да го разпитва за това какъв е той, за много голям ли се има, какви са майка му и баща му. През това време случващото се между двамата наблюдавал от колата нарушителя Д.М.. На масата, на която се намирал К.Б. седели още Г.И. и В.И. и Н.Я.. За кратко време напрежението между Б. и С.М. започнало да ескалира, тъй като М. започнал да обижда Б., че ще му изяде топките и да го подканя да излезе от заведението, за да се разправят. Тъй като Б. не реагирал на поведението на С.М. последния взел намиращата се пред Б. чаша с бира и го залял. Б. се изправил, което дало повод на свидетелката Г.И. да застане между тях, за да предотврати разразяването на конфликта, тъй като С.М. посегнал да удари Б.. В това време от колата слязъл нарушителя Д.М. счупвайки намиращото се при него стъклено шише от бира. С останалото в ръката му парче от шишето Д.М. заобиколил колата и се отправил към заведението, за да помогне на брат си. Виждайки неговото поведение и провокирани от непристойното поведение на С.М. всички свидетели на заведението станали от масите, за да помогнат барманката Иванова и свидетеля В.И. – управител на заведението да предотвратят конфликта. След като се изправили пред по – голяма група хора С. и Д. М. прекратили действията си, но продължили да отправят обидни думи, както към К.Б., така и към барманката, тъй като същата ги предупредила, че поради поведението им се обажда в полицията. С. и Д. М. нарекли полицаите помияри. Казали още, че който ще да идва, не може нищо да им направи и да дойдат полицаите, те ще им го начукат. Накрая двамата нарушители се качили в автомобила и повече не се върнали в заведението. Малко по–късно полицейски патрул ги посетил в обитаваното от тях жилище на родителите им в с. Долни Вит, ***, където били задържани и отведени в РУП гр.Никопол за 24 часа.

         Горната фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните по делото свидетели, частично от обясненията на нарушителите, както и от събраните писмени доказателства.

Съдът счита за безспорно доказано по делото, че на 30.07.2014 година С.М. и Д.М. пред заведение „Вегас” в с.Долни Вит, общ.Гулянци са извършили скандални действия грубо нарушаващи обществения ред изразяващи се в отправяне на нецензурни думи, псувни към клиент на заведението свидетеля – К.Б., а в последствие опит да се предизвика побой на същия клиент на заведението и да бъде ударена свидетелката Г.И., като нарушителите отправили нецензурни думи и по отношение на извиканите полицейски служители.

         Във връзка с възприетата от съда фактическа обстановка съдът намира, че на всеки един от нарушителите следва да бъде наложено съответно за деянието му наказание.

         При определяне вида и размера на наказанието, което следва да се наложи на нарушителя С.М. съдът взе предвид, че той е не осъждан. Съдът взе предвид семейното му положение – не женен, това че сравнително бързо е прекратил непристойните си действия, а значителното количество алкохол, което употребил и което го е поставило в състояние на освободени морални задръжки, демонстрирани пред повече от две лица, съдът приема за отегчаващо вината и отговорността обстоятелство.

Във връзка с изложеното съдът счита, че е справедливо наказание, което би подействало възпитателно и предупредително на нарушителя е задържането му в ОД на МВР-Плевен за срок от 7 денонощия, считано от влизане на решението в сила.

При определяне вида и размера на наказанието, което следва да се наложи на нарушителя Д.М. съдът взе предвид, че той е не осъждан. Съдът взе предвид семейното му положение – не женен, това че сравнително бързо е прекратил непристойните си действия, но не е участвал заедно с брат си при предизвикването на скандала със свидетеля К.Б.. Съдът взе предвид, че този нарушител е станал повод за предходен скандал със свидетеля К.Б., който е довел до мотивирането както на него, така и на С.М. да извършат непристойните действия довели до ангажиране на административната им отговорност по настоящето дело. Значителното количество алкохол, което и този нарушител е употребил и което го е поставило в състояние на освободени морални задръжки, демонстрирани пред повече от две лица, съдът приема за отегчаващо вината и отговорността обстоятелство.

Във връзка с изложеното съдът счита, че е справедливо наказание, което би подействало възпитателно и предупредително на нарушителя е задържането му в ОД на МВР-Плевен за срок от 7 денонощия, считано от влизане на решението в сила.

 

         Предвид изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

         На основание чл. 6, б.А, във вр.чл.1, ал.1, т.1 от УБДХ НАЛАГА на С.П.М. – роден на *** година е гр. Никопол, живущ ******, по настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, не женен, работи, не осъждан, ЕГН********** за нарушение по чл.1, ал.2 от УБДХ административно наказание ЗАДЪРЖАНЕ в ОД на МВР Плевен за срок от СЕДЕМ ДЕНОНОЩИЯ, считано от влизане на решението в сила.

         На основание чл. 6, б.А, във вр. чл.1, ал.1, т.1 от УБДХ НАЛАГА Д.П.М. – роден на *** ***, обл.Плевен, българин, български гражданин, с начално образование, не женен, не работи, не осъждан, ЕГН ********** за нарушение по чл.1, ал.2 от УБДХ административно наказание ЗАДЪРЖАНЕ в ОД на МВР Плевен за срок от СЕДЕМ ДЕНОНОЩИЯ, считано от влизане на решението в сила.

РЕШЕНИЕТО на съда подлежи на обжалване в 24 часов срок от постановяването му пред Плевенски Окръжен съд.

В случай на жалба или протест насрочва делото пред въззивния съд за 05.08.2014 година от 14.00 часа.

Препис от Решението да се изпрати на РП – Никопол.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: