Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Никопол, 01.09.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд, … наказателен състав в открито заседание на първи септември през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

 

при секретаря Т.М. и в присъствието на прокурора ____, като разгледа докладваното от съдията ТИХОЛОВ НАХД№178 по описа за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

        

Съставен е на 01.09.2015 година акт за констатиране на дребно хулиганство на основание чл.2 от УБДХ от МлПИ А.Г.И. – служител при РУ на МВР гр.Никопол срещу О.Д.Ц. *** за това, че на 31.08.2015г. около 17 часа извършил действия, грубо нарушаващи общественият ред, изразяващи се в употребата на изрази и жестове – „ще ви изям ***!“, сваляне на бельото и оставен чисто гол срещу полицейските служители и родителите му, след  което заявява – „сега съм само по пищов“ и отправянето на заплахи към полицейските служители, че ще ги уволни поради това, че има връзки с генерали от МВР, поради това, че е „командос“. Заканите са изречени многократно въпреки предупрежденията, отправени към него.

         При подписване на акта нарушителят е изразил възражение и се подписал.

         Съдът, след като съобрази представените по делото доказателства и показанията на свидетелите намира за установено следното:

         По-рано през деня на 31.08.2015г. на гости на родителите на нарушителя, при които той живее на семейни начала с друга жена, дошла пълнолетната му дъщеря от първия брак. Родителите на нарушителя я посрещнали и почерпили, след което излязъл нарушителя и поговорил с дъщеря си. Пряк очевидец на тази среща станала жената, с която нарушителя живеел понастоящем на семейни начала и от която има родено малолетно дете. След като дъщерята на нарушителя си заминала жената, с която живеел на съпружески начала влязла в пререкание с нарушителя. В следствие на това той употребил алкохол, което го довело до състояние, намалило задръжките му. В следствие на това нарушителя взел кол и под влиянието на алкохола и обзелия го яд счупил намиращата се в близост до къщата дървена маса и смачкал цинкова кофа.

         За действията на нарушителя била сигнализирана полицията от кмета на с.В.. На място пристигнали полицейски служители - свидетелите И. и Ч.. Същите след като влезли в двора забелязали счупената маса и смачканата кофа. Във връзка с това те поискали от нарушителя да представи личната си карта. Установили също, че нарушителя лъха на алкохол и в следствие на това движенията му били трудно контролируеми. Личната карта на нарушителя била представена от жената, с която живеел на съпружески начала. Междувременно нарушителя се държал грубо с полицейските служители като им заявил – „Ще ви изям ***!“ запрашвал ги, че ще ги уволни, тъй като имал връзки с генерали от МВР и бил командос. След като бил поканен да отиде до патрулния автомобил, нарушителя излязъл на улицата и си свалил панталоните, като останал чисто гол и заявил, че това е пистолета му. На това му деяние станали свидетели освен полицейските служители и родителите на нарушителя. С оглед приключване на проверката и нежеланието на нарушителя сам да се качи в патрулния автомобил били използвани помощни средства – белезници. След това бил откаран в РУП гр.Никопол, където му е бил извършен медицински преглед, бил задържан за 24 часа и в последствие му е бил съставен акт.

         Горната фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните по делото четирима свидетели, от обясненията на нарушителя, както и от събраните писмени доказателства.

Съдът счита за безспорно доказано по делото, че на 31.08.2015 година О.Д.Ц. *** около 17,00 часа извършил действия, грубо нарушаващи общественият ред, изразяващи се в употребата на изрази и жестове към органите на полицията – „Ще ви изям ***!“, сваляне на бельото и оставен чисто гол срещу полицейските служители и родителите му, след  което заявява – „Сега съм само по пищов!“ и отправянето на заплахи към полицейските служители, че ще ги уволни поради това, че има връзки с генерали от МВР, поради това, че е командос. Заканите са изречени многократно въпреки предупрежденията, отправени към него.

         Във връзка с възприетата от съда фактическа обстановка съдът намира, че на нарушителя следа да бъде наложено съответно за деянието му наказание.

         При определяне вида и размера на наказанието, което следва да се наложи на нарушителя съдът взе предвид, че той е осъждан. Съдът взе предвид семейното му положение – не женен – разведен, но живее на семейни начала с друга жена, от която има родено малолетно дете. Съдът взе предвид, че нарушителя дори и при явяването на органите на полицията не е прекратил непристойните си действия, а значителното количество алкохол, което употребил го е поставило в състояние на освободени морални задръжки, демонстрирани пред повече от две лица, съдът приема за отегчаващо вината и отговорността обстоятелство.

Във връзка с изложеното съдът счита, че справедливо наказание, което би подействало възпитателно и предупредително на нарушителя е задържането му в ОД на МВР-Плевен за срок от 3 денонощия, считано от влизане на решението в сила.

         Предвид изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

         На основание чл.6, ал.1, б.А, във вр.чл.1, ал.1, т.1 от УБДХ НАЛАГА на О.Д.Ц. – роден на *** ***, обл.Плевен, ***, ***, български гражданин, със средно специално образование, не женен - разведен, не работи, осъждан, ЕГН ********** за нарушение по чл.1, ал.2 от УБДХ административно наказание ЗАДЪРЖАНЕ в ОД на МВР Плевен за срок от ТРИ ДЕНОНОЩИЯ, считано от влизане на решението в сила.

         РЕШЕНИЕТО  на съда подлежи на обжалване в срок от 24 часа от днес пред ПлОС.

ПРЕПИС от решението да се изпрати на ОД на МВР гр.Плевен и РУ на МВР гр.Никопол.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: