П Р И С Ъ Д А

номер ..................

година 2016                

град НИКОПОЛ

 

                               

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН съд

на дата първи август

 наказателен състав

година 2016

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

ТОДОР ТИХОЛОВ

А.Г.А.М.

 

Секретар: Д.Б.

Прокурор: Х.К.

Като разгледа докладваното от съдия ТИХОЛОВ

НОХ дело номер 150 по описа за 2016 година

и на основание данните по делото и закона

 

ПРИСЪДИ:

 

ПРИЗНАВА подсъдимата Р.Д.Д. - родена на ***г***, ***, ***, българска гражданка, с висше образование, работи, не омъжена, не осъждана към момента на извършване на деянието, ЕГН********** ЗА ВИНОВНА в това, че за периода от 07.11.2012г. до 16.07.2013г., като извършител, в условията на продължавано престъпление - през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината:

1.     На неустановена дата и място за времето от 07.11.2012г. до 13.12.2012г., сама преправила /като добавила следния текст: "Поземлен имот №056003 с площ от 9.701дка., съставляващ Нива, IV-та категория, находящ се в местността "Подлива", землище с.Б."/ съдържанието на частен документ - пълномощно рег.№1928, №1929/07.11.2012г., заверено от името на Н.Н.С. ЕГН********** от гр.Г. за упълномощаване на А.П.А. с ЕГН********** и го употребила пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие Районен съд – гр.Никопол, за да докаже, че съществува право на А.П.А. да ПРОДАВА, на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица, от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

2.     На неустановена дата и място за времето от 01.01.2013г. до 25.01.2013г., сама и чрез друго неизвестно лице съставила неистински частен документ - пълномощно рег.№24, №25/25.01.2013г., заверено от името на П.И.С. ЕГН ********** от гр.Г. за упълномощаване на А.П.А. с ЕГН********** да продаде собствения му Поземлен имот №128045 с площ 5.811дка., съставляващ Нива, находящ се в местността "ВЛАКА", ІІ-ра категория на землище гр.Г. и чрез А.П.А. го употребила на 06.02.13г., пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие Районен съд – гр.Никопол, за да докаже, че съществува право на А.П.А. да ПРОДАВА на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица, от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

3.     На неустановена дата и място за времето от 16.01.2013г. до 06.02.13г., сама преправила /като добавила следния текст: "Поземлен имот №328002 с площ 24.501дка., съставляващ Нива, III-та категория, находящ се в местността "През Вита" на землище гр.Г."/ съдържанието на частен документ - пълномощно рег.№79, №80/16.01.2013г., заверено от името на: М.М.С. ЕГН**********, П.Д.С. ЕГН********** и Б.Д.С. ЕГН********** и тримата от гр.Г. за упълномощаване на Р.Д.Д. с ЕГН********** и го употребила пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие Районен съд – гр.Никопол, за да докаже, че съществува нейно право да ПРОДАВА, на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

4.     На неустановена дата и място за времето от 24.01.2013г. до 26.02.2013г., сама преправила /като добавила следния текст: "Поземлен имот №209017 с площ 13.611дка., съставляващ Нива, III-та категория, находящ се в местността "Краище" на землище гр.Г."/ съдържанието на частен документ - пълномощно рег.№139, №140/24.01.2013г., заверено от името на: Р.Б.Х. ЕГН********** и И.Б.Р. ЕГН********** и двамата от гр.Г. за упълномощаване на Р.Д.Д. с ЕГН********** и го употребила пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие Районен съд – гр.Никопол, за да докаже, че съществува нейно право да ПРОДАВА на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

5.     На неустановена дата и място за времето от 15.01.2013г. до 25.04.2013г., сама преправила /като добавила следния текст: "Поземлен имот №223009 с площ от 6.001кв.м., съставляващ Нива, ІІІ-та категория, находящ се в местността "Беглика" на землище на гр.Г."/ съдържанието на частен документ - пълномощно рег.№62,     №63/15.01.2013г., заверено от името на: Д.Ц.Г. ЕГН ********** ***, М.М.П. ЕГН********** от гр.Г. и Б.Ц.Г.         ЕГН**********   от гр.Г. за упълномощаване на Р.Д.Д. с ЕГН ********** и го употребила пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие Районен съд – гр.Никопол за да докаже,че съществува нейно право да ПРОДАВА на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица, от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

6.     На неустановена дата и място за времето от 15.01.2013г. до 25.04.2013г., сама преправила /като добавила следния текст: "Поземлен имот №223009 с площ от 6.001кв.м., съставляващ   Нива,          III-та категория, находящ се в местността "Беглика"        на землище          на      гр.Г."/ съдържанието на частен документ - пълномощно рег.№64, №65/15.01.2013г., заверено от името на: А.Г.П. ЕГН********** от гр.Г. за упълномощаване на Р.Д.Д. с ЕГН********** и го употребила пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие Районен съд – гр.Никопол за да докаже, че съществува нейно право да ПРОДАВА на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

7.     На неустановена дата и място за времето от 15.01.2013г. до 25.04.2013г., сама преправила /като добавила следния текст: "Поземлен имот №223009 с площ от 6.001кв.м., съставляващ   Нива,          III-та категория, находящ се в местността "Беглика"        на землище          на     гр.Г."/ съдържанието на частен документ - пълномощно рег. №444, №445/05.03.2013г., заверено от името на: М.Ц.Г. ЕГН********** от гр.Г. за упълномощаване на Р.Д.Д. с ЕГН********** и го употребила пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие Районен съд – гр.Никопол за да докаже, че съществува нейно право да ПРОДАВА на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

8.     На неустановена дата и място за времето от 20.02.2013г. до 25.04.2013г., сама преправила /като добавила следния текст: "Поземлен имот №149023 с площ 15.000дка., съставляващ Нива, II-ра категория, находящ се в местността "Лъката" на землище гр.Г."/ съдържанието на частен документ - пълномощно рег.№347, №348/20.02.2013г., заверено от името на: Л.С.Н. с ЕГН********** и С.И.Н. с ЕГН********** и двамата от гр.Г. за упълномощаване на Р.Д.Д. с ЕГН********** и го употребила пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие Районен съд – гр.Никопол за да докаже, че съществува нейно право да ПРОДАВА на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

9.     На неустановена дата и място за времето от 24.04.2013г. до 27.06.2013г., сама преправила /като добавила следния текст: "Поземлен имот №257011 с площ 6.495дка., съставляващ Нива, III-та категория, находящ се в местността "Подусойната" на землище гр.Г."/ съдържанието на частен документ - пълномощно рег.№709,     №710/24.04.2013г., заверено от името на: Л.Й.У. ЕГН********** от гр.Г. за упълномощаване на А.П.А.  ЕГН********** да продаде собствения и Поземлен имот №25 7011 с площ 6.495дка., съставляващ Нива, находящ се в местността "Подусойната", III-та категория на землище гр.Г. и го употребила на 27.06. 2013г., пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие Районен съд – гр.Никопол за да докаже, че съществува право на А.П.А. да ПРОДАВА на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

10.            На неустановена дата и място за времето от 13.02.2013г. до 16.07.2013г., сама преправила /като добавила следния текст: "Поземлен имот №192008 с площ от 28.036дка., съставляващ Нива, III-та категория, находящ се в местността "Видра" на землище на гр.Г."/ съдържанието на частен документ - пълномощно рег.№262, №263/13.02.2013г., заверено от името на: В.В.К. ЕГН********** от гр.Г. за упълномощаване на Р.Д.Д. с ЕГН********** и го употребила пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие Районен съд – гр.Никопол за да докаже, че съществува нейно право да ПРОДАВА на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

11.                        На неустановена дата и място за времето от 19.02.2013г.  до 16.07.2013г., сама преправила /като добавила следния текст: "Поземлен имот №192008 с площ от 28.036дка., съставляващ Нива, III-та категория, находящ се в местността "Видра" на землище на гр.Г."/ съдържанието на частен документ - пълномощно рег.№336, №337/19.02.2013г., заверено от името на: М.Г.Д. ЕГН********** от гр.Г., Е.Х.Т. ЕГН********** от гр.Г. и Д.П.Т. ЕГН********** от с.Д.В. за упълномощаване на Р.Д.Д. с ЕГН********** и го употребила пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие Районен съд – гр.Никопол за да докаже, че съществува нейно право да ПРОДАВА на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот, поради което и на основание чл.309, ал. 1, вр. чл.26, ал. 1, вр.с чл.20, ал.2 от НК Я ОСЪЖДА НА ДВЕ ГОДИНИН ЛОС, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА  изтърпяването на наказанието с ЧЕТИРИ ГОДИНИН изпитателен срок.

На основание чл.58а , ал.1 от НК НАМАЛЯВА така наложеното наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛОС с една трета и НАЛАГА на подсъдимата Р.Д.Д. ЕГН********** наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛОС, което наказание на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок.

 

ПРИЗНАВА подсъдимата Р.Д.Д. - родена на ***г***, ***, ***, българска гражданка, с висше образование, работи, не омъжена, не осъждана към момента на извършване на деянието, ЕГН********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 25.01.2013г., в с.З., общ.Гулянии, обл.Плевен, в качеството си на подбудител и помагач, в съучастие с Р.И.Б. ЕГН **********, последния в качеството си на извършител, умишлено склонила длъжностно лице - Р.И.Б. в качеството му кмет на кметство с.З., община Г., в кръга на службата си по чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност да състави официален документ - нотариална заверка върху пълномощно с рег.№24 - подпис и №25 - съдържанието на текст от 25.01.2013г. улеснявайки го, чрез предоставянето му на бланково пълномощно от името на П.И.С. ЕГН********** от гр.Г. за упълномощаване на А.П.А. с ЕГН**********, да продаде собствения му Поземлен имот №128045 с площ 5.811дка., съставляващ Нива, находящ се в местността "ВЛАКА", ІІ-ра категория на землище гр.Г., в което били удостоверени неверни обстоятелства, а именно, че лицето се е явило лично пред него и подписа на упълномощителя П.И.С. и ръкописно изписаните му три имена са положени пред него в канцеларията на кметството, с цел да бъде използван този документ като доказателство за тия обстоятелства, поради което и на основание чл.308, ал.1 във вр. с чл. 20, ал.З и ал.4 от НК и чл.78а от НК Я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като й НАЛАГА административно наказание  ГЛОБА в  полза на държавата в размер на 1000,00лв., вносими по сметка на РС-Никопол.

 

ПРИЗНАВА подсъдимата Р.Д.Д. - родена на ***г***, ***, ***, българска гражданка, с висше образование, работи, не омъжена, не осъждана към момента на извършване на деянието, ЕГН********** ЗА ВИНОВНА в това, че за периода от 13.12.2012г. до 16.07.2013г., при условията на продължавано престъпление - през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината в гр.Никопол. обл.Плевен, с цел да набави за себе си имотна облага - сумата от 27332.42лв. /Двадесет и седем хиляди триста тридесет и два лева и четиридесет и две стотинки/, възбудила и поддържала заблуждение у:

-         А.П.А. с ЕГН**********, като пълномощник на "Агро Бел 2001" ЕООД с.Б., относно действителната воля на Н.Н.С. ЕГН********** от гр.Г., че е надлежно упълномощен да продаде собствения и Поземлен имот №056003 с площ от 9.701дка., съставляващ Нива, находящ се в местността "Подлива", IV-та категория, парцел №3 от масив №56 на землище с.Б. с бланково пълномощно заверено с рег.№1928 - подпис и №1929/07.11.2012 г. - съдържанието на текст, от П.П. - зам.кмет на Община Г., и с това причинила на "Агро Бел 2001" ЕООД, Булстат: 114547023 със седалище и адрес на управление с.Б., представлявано от П.С.С. с ЕГН**********, имотна вреда в размер на 5599.12лв. /Пет хиляди петстотин деветдесет и девет лева и дванадесет стотинки/, съгласно договор за покупко-продажба - Нот.Акт №114/13.12.2012г., том 14, рег.№5495, дело №2209/13.12.2012г.

-         А.П.А. с ЕГН**********, като пълномощник на "Агро Бел 2001" ЕООД с.Б., относно действителната воля на П.И.С. ЕГН********** от гр.Г., че е надлежно упълномощен да продаде собствения му Поземлен имот №128045 с площ 5.811дка., съставляващ Нива, находящ се в местността "ВЛАКА", ІІ-ра категория, парцел №45 от масив №128 на землище гр.Г. с бланково пълномощно заверено с рег.№24 - подпис и №25/25.01.2013г. - съдържанието на текст, от Р.И.Б. ***, и с това причинила на "Агро Бел 2001" ЕООД, Булстат:114547023 със седалище и адрес на управление с.Б., представлявано от П.С.С. с ЕГН**********, имотна вреда в размер на 3777.00лв. /Три хиляди седемстотин седемдесет и седем лева/, съгласно договор за покупко-продажба - Нот.Акт №184/06.02.2013 г., том 1, рег.№361, дело №120/06.02.2013г.

-         Г.К.А.  ЕГН********** от гр.Г., относно действителната воля на: М.М.С. ЕГН********** от гр.Г., П.Д.С. ЕГН********** от гр.Г. и Б.Д.С. ЕГН********** от гр.Г., че е надлежно упълномощена да продаде съсобствения им Поземлен имот №328002 с площ 24.501дка., съставляващ Нива, ІІІ-та категория, парцел №2 от масив №328 находящ се в местността "През Вита", землище гр.Г. с бланково пълномощно заверено с рег.№79 - подпис и №80/16.01.2013г. - съдържанието на текст от М.В.Т. - секретар на Община Г., и с това причинила на Г.К.А. имотна вреда в размер на 4141.90лв. /Четири хиляди сто четиридесет и един лева и деветдесет стотинки/, негова собственост, съгласно договор за покупко-продажба- Нот.Акт №199/06.02.2013г., том 1, рег.№377, дело №134/06.02.2013г.

-         Г.К.А. с ЕГН********** от гр.Г., относно действителната воля на: Р.Б.Х. ЕГН********** от гр.Г. и И.Б.Р. ЕГН********** от гр.Г., че е надлежно упълномощена да продаде съсобствения им Поземлен имот №209017 с площ 13.611дка., съставляващ Нива, III-та категория, парцел №17 от масив №209 находящ се в местността "Краище", землище гр.Г. с бланково пълномощно заверено с рег.№139 - подпис и №140/24.01.2013г. - съдържанието на текст от П.П. - зам.кмет на Община Г., и с това причинила на Г.К.А. имотна вреда в размер на 1600.70лв. /Хиляда и шестстотин лева и седемдесет стотинки/, съгласно договор за покупко-продажба - Нот.Акт №174/26.02.2013г., том 2, рег.№669,  дело №253/26.02.2013г.

-         Г.К.А. с ЕГН********** от гр.Г., относно действителната воля на: Д.Ц.Г. ЕГН********** ***, М.М.П. ЕГН********** от гр.Г., Б.Ц.Г. ЕГН********** от гр.Г., А.Г.П. ЕГН********** от гр.Г., М.Ц.Г. ЕГН********** от с.М. че е надлежно упълномощена да продаде съсобствения им Поземлен имот №223009 с площ от 6.001дка., съставляващ Нива, III-та категория, находящ се в местността "Беглика" на землище гр.Г. с бланкови пълномощни заверени с рег.№62 - подпис и №63/15.01.2013г. - съдържанието на текст, рег.№64 - подпис и №65/15.01.2013г. - съдържанието на текст, рег.№444 - подпис и №445/05.03.2013г. - съдържанието на текст от М.В.Т. - секретар на Община Г., и с това причинила на Г.К.А. имотна вреда в размер на 705.70лв. /Седемстотин и пет лева и седемдесет стотинки/, съгласно договор за покупко-продажба - Нот.Акт №152/25.04.2013г., том 5, рег.№1741, дело №653/25.04.2013г.

-         Г.К.А. ЕГН********** от гр.Г., относно действителната воля на: Л.С.Н. ЕГН********** от гр.Г. и синът и С.И.Н. ЕГН********** от гр.Г., че е надлежно упълномощена да продаде съсобствения им Поземлен имот №149023 с площ 15.000дка., съставляващ Нива, II-ра категория, парцел №23 от масив №149 находящ се в местността "Лъката", землище гр.Г. с бланково пълномощно заверено с рег.№347 - подпис и №348/20.02.2013г.- съдържанието на текст от М.В.Т. - секретар на Община Г., и с това причинила на Л.С.Н. и синът и С.И.Н. имотна вреда в размер на 4195.00лв. /Четири хиляди сто деветдесет и пет лева/, съгласно договор за дарение - Нот.Акт №151/25.04.2013г., том 5, рег.№1740, дело №652/25.04.2013г.

-         А.П.А. ЕГН**********, като пълномощник на "Агро Бел 2001" ЕООД с.Б., относно действителната воля на Л.Й.У. ЕГН********** от гр.Г., че е надлежно упълномощен да продаде собствения и Поземлен имот №257011 с площ 6.495дка., съставляващ Нива, находящ се в местността “Подусойната", III-та категория, парцел №11 от масив №257 на землище гр.Г. с бланково пълномощно заверено с рег.№709 - подпис и №710/24.04.2013г. - съдържанието на текст, от М.В.Т. - секретар на Община Г., и с това причинила на "Агро Бел 2001" ЕООД, Булстат:114547023 със седалище и адрес на управление с.Б., представлявано от П.С.С. с ЕГН**********, имотна вреда в размер на 4222.00лв. /Четири хиляди двеста двадесет и два лева/, съгласно договор за покупко-продажба - Нот. Акт №88/ 27.06.2013г., том 8, рег.№2665, дело №997/27.06.2013г.

-         Г.К.А. ЕГН********** от гр.Г., относно действителната воля на: В.В. К. ЕГН********** от гр.Г., М.Г.Д. ЕГН********** от гр.Г., Е.Х.Т. ЕГН********** от гр.Г. и Д.П.Т. ЕГН********** от с.Д.В., че е надлежно упълномощена да продаде съсобствения им Поземлен имот №192008 с площ от 28.036дка., съставляващ Нива, III-та категория, находящ се в местността "Видра" на землище на гр.Г. с бланкови пълномощни заверени с рег.№262 - подпис и №263/13.02.2013г., - съдържанието на текст, рег.№336 - подпис и №337/19.02.2013г. - съдържанието на текст от М.В.Т. - секретар на Община Г., и с това причинила на Г.К.А. имотна вреда в размер на 3091.00лв. /Три хиляди и деветдесет и един лева/, негова собственост, съгласно договор за покупко-продажба - Нот.Акт №99/16.07.2013г., том 9, рег.№3025, дело №1123/16.07. 2013г., като причинената вреда 27332.42лв. е в големи размери (над 70 пъти минималната работна заплата за страната, която към 16.07.2013г. е в размер на 310лв. съгласно ПМС №250/11.10.2012г. в сила от 01.01.2013г.), поради което и на основание чл.210, ал.1, т.5 вр.чл.209, ал.1, вр.чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.1 и ал.2 от НК Я ОСЪЖДА НА ТРИ ГОДИНИ ЛОС, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наказнието с ПЕТ ГОДИНИН изпитателен срок.

На основание чл.58а, ал.1 от НК НАМЯЛЯВА  така наложеното наказание но подъсдимата Р.Д.Д. ЕГН ********** с една трета и й НАЛАГА  наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛОС, което на основане чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с ПЕТ ГОДИНИ изпитателен срок.

На основание чл.23, ал.1 вр чл.25, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимата Р.Д.Д. ЕГН********** едно общо наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИН ЛОС, което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА  с ПЕТ ГОДИНИ изпитателен срок.

ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.3 от НК към така наложеното общо наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛОС, което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено с ПЕТ ГОДИНИ изпитателен срок наказанието ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000,00лв.

НЕ НАЛАГА предвиденото в чл.211, ал.1 от НК наказание конфискация до една втора то имуществото на подсъдимата Р.Д.Д. ЕГН**********.

ПРИЗНАВА подсъдимият  Р.И.Б. - роден на 14.17.1962г. в гр.Никопол, обл.Плевен, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи – кмет на с.З., общ.Г., женен, не осъждан, ЕГН********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.01.2013г. в с.З.. общ.Г., обл.Плевен, в съучастие с Р.Д.Д. с ЕГН********** последната като подбудител и помагач, в качеството си на длъжностно лице - кмет на кметство с.З.. община Г. в кръга на службата си съгласно чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност - да удостоверява подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване е съставил официален документ - нотариална заверка на Пълномощно заведено в Регистър за нотариални заверки с per. №24, №25/25.01.2013г., по описа на кметство с. З., обл.Плевен, в което удостоверил неверни обстоятелства, а именно, че лицето се е явило лично пред него и подписа на упълномощителя П.И.С. и ръкописно изписаните му три имена са положени пред него в канцеларията на кметството, с цел да бъде използван този документ като доказателство за тия обстоятелства, поради което и на основание чл.311, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.1 и ал.2 НК и чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в полза на държавата в размерна 1000,00лв. вносима по сметка на РС-Никопол

На основание чл.189, ал.1 от НПК ОСЪЖДА подсъдимите Р.Д.Д. ЕГН********** и Р.И.Б. ЕГН********** ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на НРС направените по делото разноски в размер на 417,56 лева.

ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

       2.