П Р И С Ъ Д А

 

номер ..................

година 2016                

град НИКОПОЛ

 

                               

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН съд

на дата първи август

 наказателен състав

година 2016

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

Т. ТИХОЛОВ

М.П.А.М.

 

Секретар: Д.Б.

Прокурор: Х.К.

Като разгледа докладваното от съдия ТИХОЛОВ

НОХ дело номер 143 по описа за 2016 година

и на основание данните по делото и закона

 

ПРИСЪДИ:

 

ПРИЗНАВА подсъдимият И.И.С. - роден на ***г. в Руска федерация, живущ ***, ***, български гражданин, със средно образование, не работи, не женен, осъждан, ЕГН********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от месец ноември 2013г. до 30.04.2014г. в с.З., обл.Плевен, при условията на продължавано престъпление, чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 2312,89лв./Две хиляди триста и дванадесет лева и осемдесет и девет стотинки/ от  владението на различни граждани, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои а именно:

1.     На неустановен ден през месец ноември 2013г. в *** отнел чужди движими вещи:

10кг. медна тел на стойност 200,00лв.;

1бр. многофазен ел. двигател на стойност 90,00лв.;

1бр. трифазен асинхронен двигател на стойност 120,00лв.;

1бр.ремъчна ролка на ел. двигател на стойност 10,00лв.;

10бр. винкели на стойност 22,00лв.;

1бр. трифазен асинхронен ел.двигател на стойност 130,00лв.;

1бр. многофазен ел.двигател на стойност 60,00лв.;

2бр.шмиргелни шлайф дискове на стойност 4,00лв.;

1бр. меден котел с вместимост 50литра на стойност 90,00лв.;

2бр. работещи машинки за постригване на стойност 40,00лв.;

2бр. неработещи машинки за постригване на стойност 5,00лв.;

4м. ел. удължител на стойност 6,00лв.;

трифазен удължител ШКПТ на стойност 44,00лв. – всичко на обща стойност 821,00лв. от владението на собственика В.В. Д. от с.З., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои.

 

2.     За периода 19.11.2013г. до 13.12.2013г. в с.З., ***, чрез повреждане на преглади здраво направени за защита на имота, отнел чужди движими вещи:

1бр. меден котел 60см. на стойност 47,60лв.;

2бр. меден котел с диаметър 30см. на стойност 64,60лв.;

3бр. медни тави с диаметър 30см. на стойност 30,24лв.;

1бр. ъглошлайф на стойност 21,60лв.;

1бр. ръчна бормашина на стойност 23,40лв.;

1бр. шлайф за дърво-малък на стойност 35,70лв.;

2бр. брави за врата-обикновени на стойност 27,00лв.;

1бр. ел. двигател на стойност 57,12лв.;

1бр. водна помпа тип „Вида 5“ на стойност 86,70лв.;

4бр. бяла алкидна боя на стойност 86,70лв.;

1бр. монтажна пяна на стойност 7,20лв.;

2бр. тръбни ключове на стойност 14,50лв.;

1бр. гедоре комплект на стойност 14,25лв.;

10бр. различни гаечни ключове на стойност 9,70лв.;

40л. домашна сливова ракия на стойност 320,00лв.;

1бр. газова бутилка 15л. на стойност 32,24лв.;

1бр. механичен трион за рязане на дърва на стойност 9,80лв.;

1бр. садило за разсад на стойност 2,00лв.;

1бр. ръчна месомелачка-голяма на стойност 35,75лв.;

2бр. ръчни месомелачки-малки на стойност 31,85лв.;

3бр. полиетилен 0,2мм., 7,5кв.м. на стойност 2,94лв.;

30кг. бяло грозде „Памид“ и „Болгар“ на стойност 10,50лв.;

1бр. алуминиево корито 100л. на стойност 24,70лв.;

1бр. малка фуражомелка на стойност 188,50лв.;

5бр. зеблени чували по 80литра на стойност 2,75лв.;

50кг. метална скрап на стойност 15,00лв.;

1бр. ръчен плуг малък на стойност 114,00лв. – всичко на обща стойност 1241,89лв. /Хиляда двеста четиридесет и един лева и осемдесет и девет стотинки/ от владението на собственика И.Д.С. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои.

 

3.     На неустановена дата през периода от месец ноември 2013г. до април 2014г. в с.З., ***, чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имота отнел чужди движими вещи:

1бр. монофазен ел. двигател „Вида“ на стойност 132,00лв.;

20м. захранващ кабел на стойност 35,00лв.;

5л. гроздова ракия на стойност 40,00лв.;

5л. плодова ракия на стойност 35,00лв.;

2бр. стъклени дамаджани на стойност 8,00лв. – всичко на обща стойност 250,00лв. /Двеста и петдесет лева/ от владението на собственика Р.И.М. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛОС, което наказание на основание чл.66 , ал.1 от НК ОТЛАГА с ТРИ ГОДИНИ  изпитателен срок.

На основание чл.58а, ал.1 от НК НАМАЛЯВА така наложеното наказание в размер на ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛОС  с една трета и НАЛАГА на подсъдимия И.И.С. ЕГН********** наказание ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛОС, което наказание на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с ТРИ ГОДИНИ  изпитателен срок.

На основание чл.189, ал.1 от НПК ОСЪЖДА подсъдимият И.И.С., ЕГН********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на НРС направените по делото разноски в размер на 138,70 лева.

ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

       2.