Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

гр.Никопол, 27.03.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд, II наказателен състав в открито заседание на двадесет и седми март през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря ДЕНИЦА ТОНЧЕВА, като разгледа докладваното от съдията КИСЕВА НАХД № 36 по описа за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

                            Производството е по чл. 78а от НК

 

         В НРС е постъпило постановление от НРП  с предложение обвиняемият Н.А.Х. – роден на *** ***, ***, ЕГН: ********** да бъде освободен от наказателна отговорност и му се наложи административно наказание.

         На 20.02.2019г. в с.М., управлявал МПС – лек автомобил „***“ с номер на рамата ***, като си служил с табели с регистрационен номер ***, издадени за друго превозно средство - лек автомобил „***“ с номер на рамата WF0FXXGBFRS62941.

Така събраните доказателства сочат от обективна и субективна страна, че обв.Димитров е осъществил състава на престъпление по чл.345, ал.2, вр.ал.1 от НК.

         От обективна страна обвиняемият Х. осъществил с поведението си всички признаци на престъпление по чл.345, ал.1 от НК. Управлява управлявал МПС – лек автомобил „***“ с номер на рамата ***, като си служил с табели с регистрационен номер ***, издадени за друго превозно средство.

         От субективна страна обвиняемият съзнавал обществено-опасният характер на деянието, предвиждал е неговите обществено опасни последици и е искал настъпването им. Предвид това е налице пряк умисъл, какъвто е необходим за извършването на това престъпление.

         Смекчаващо отговорността обстоятелство е чистото съдебно минало на обвиняемият, обвиняемият е оказал пълно съдействие на полицейските служители и доброто процесуално поведение.

Налице са предпоставки за освобождаването на обвиняемият Х. от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК, тъй като по чл.345, ал.1 от НК се предвижда наказание ЛОС до 1 година или глоба от 500 лева до 1000 лева; деецът не представлява голяма обществена опасност – не е осъждан към момента на деянието и не е освобождаван по този раздел на НК; няма заявени и не възстановени имуществени щети.

         Предвид гореизложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА ОБВИНЯЕМИЯТ Г.П.Г. – роден на ***г***, ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, неосъждан, ЕГН********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 22.08.2018г. в с.Черковица, обл.Плевен държал за себе си чрез:

-         Един брой флаш памет „MAXELL 4GB“ порнографски материали за чието създаване са използвани лица, които изглеждат като ненавършили 18-годишна възраст с неустановена самоличност, както следа: 220 файла, представляващи изображения на момиче на непълнолетна възраст, което „позира“ гола или по бельо, акцентирайки върху половите си органи, гърдите и аналния отвор и чрез

-         Един брой флаш памет „MICRO SD 1GB“, порнографски материал за чието създаване са използвани лица, които изглежадт като ненавършили 18-годишна възраст с неустановена самобичност, както следва: 90 броя снимкови изображения, показващи лица от женски пол на видима възраст под 18 години, които позират голи, по бельо или с дрехи, поради което и на основание чл.159, ал.6, от НК, във вр. чл. 78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА  от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева.

Решението може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок пред ПлОС считано от днес.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: