Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Никопол, 26.03.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд, … наказателен състав в открито заседание на двадесет и шести март през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря Т. М. и в присъствието на прокурора ____, като разгледа докладваното от съдията КИСЕВА НАХД № 98 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

                            Производството е по чл. 78а от НК

 

         В НРС е постъпило постановление от НРП с предложение обвиняемият Д.Б.Д., ЕГН **********,******, да бъде освободен от наказателна отговорност и му се наложи административно наказание.

         Обвиняемият живеел в гр.Гулянци, обл.Плевен заедно с родителите си. Същия е ученик в седми клас в СОУ „Христо Смирненски” гр.Гулянци. Вечерта  на 22.03.2014 година срещу 23.03.2014 година си е бил в града, бил е в центъра, ходил и до „НОНСТОПА”. Около полунощ забелязал, че клиентите на механа „АНТИК”, която се стопанисва от ЕТ „МАГИ 2000” и се намира в центъра на гр.Гулянци, си тръгват и механата затворила. Тръгнала с автомобила си и управителя на заведението А.В.Д.. Обвиняемият решил да извърши кражба на пари от заведението. Около 01,00 часа, вече на 23.03.2014 година, прескочил оградата в ниската й част и влязъл в двора на имота. Вдигнал найлона, с който е оградена лятната градина и видял, че в ъгъла има малък прозорец. Натиснал го, при който натиск прозореца се откъртил и паднал във вътрешността на заведението. Под прозореца имало пейки и обвиняемият стъпил на тях и влязъл в кухнята. Имало оставени монети на бара на стойност 4,25 лева и 1 мобилен телефон марка „НОКИЯ С-1”. Взел ги е и ги сложил в джоба си. През обратния път тръгнал да излиза.

         Заведението се охранява от СОТ 161 гр.Плевен. в 01,30 часа но 23.03.2014 година дежурният по СОТ получил съобщение, че обекта механа е дала сигнал за нарушение.  Дежурният по СОТ информирал дежурният реагиращ патрул, който от своя страна отишъл при заведението. Служителят от СОТ 161 видял, че от към улицата всичко изглеждало нормално. Извикал управителя на заведението и двамата влезли вътре. Установили, че прозореца на кухнята бил изкъртен и паднал на барплота. Забелязали, че под маса в лятната градина има легнал човек. Заловили го и сигнализирали органите на РУП гр.Гулянци. Заловеното лице бил обвиняемият Д.Б.Д..

От обективна страна всички елементи от състава на престъплението са на лице. От проведеното незабавно производство се е установило, че на 23.03.2014 година обвиняемият Д. като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното, както и да ръководи постъпките си, като разрушил прегради здраво направени за защита на имот – откъртил прозореца на кухнята на механа „АНТИК” в гр.Гулянци на ***, влязъл в заведението и взел от там 1 брой мобилен телефон марка „НОКИЯ С-1” на стойност 45,00 лева и парична сума в размер на 4,25 лева на монети. От обективна страна липсва съгласие на управителя или друг представител на пострадалия от престъплението ЕТ „МАГИ 2000”, стопанисваща механа „АНТИК” в гр.Гулянци.

         От субективна страна обвиняемият съзнавала обществено-опасният характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването им. Предвид това е налице пряк умисъл, какъвто е необходим за извършването на това престъпление.

         В хода на съдебното дирене обвиняемият Д. отказва да дава обяснения.

         Обвинението се доказва по несъмнен начин от приложените писмени доказателствени материали, от свидетелските показания, от протокола за личен обиск, протокола за оглед на местопроизшествието, дактилоскопната и съдебно-оценителна експертиза, справка за съдимост, характеристична справка, както и от останалите приложени писмени доказателства.

         Смекчаващо отговорността обстоятелство е чистото съдебно минало на обвиняемия.

         Причина за извършване на деянието е незачитането на установеният в страната императивен ред, както и ниското правно съзнание и неглижиране на установеният в страната правов ред.

         Към момента на извършване на деянието обвиняемият Д. е бил пълнолетен.

Налице са предпоставки за освобождаването на обвиняемият Д. от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК, тъй като по чл.195, ал.1, т.3, във вр. чл.194, ал.1, във вр .чл.63, ал.1, т.6 от НК се предвижда наказание до 3 година ЛОС; деецът не представлява голяма обществена опасност – не е осъждана и не е освобождавана по този раздел на НК. Иззетите като веществени доказателства 1 брой мобилен телефон марка „НОКИЯ С-1”  на стойност 45,00 лева и парична сума в размер на 4,25 лева на монети следва да се върнат на собственика им, с което настъпилите имуществени вреди от престъплението се възстановяват.

         Предвид гореизложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА ОБВИНЯЕМИЯТ Д.Б.Д. – роден на *** ***, обл.Плевен, ул***, влах, български гражданин, с начално образование - учащ, не женен, не работи, не осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 23.03.2014 година като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното, както и да ръководи постъпките си, като разрушил прегради здраво направени за защита на имот – откъртил прозореца на кухнята на механа „АНТИК” в гр.Гулянци на ***, влязъл в заведението и взел от там 1 брой мобилен телефон марка „НОКИЯ С-1”  на стойност 45,00 лева и парична сума в размер на 4,25 лева на монети, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, във вр. чл.194, ал.1, във вр .чл.63, ал.1, т.6 от НК, във вр. чл. 78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА  от наказателна отговорност и му налага административно наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ което се изпълни по мастната кабелна телевизия.

Иззетите като веществени доказателства 1 брой мобилен телефон марка „НОКИЯ С-1” на стойност 45,00 лева и парична сума в размер на 4,25 лева на монети ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им.

ОСЪЖДА родителите на непълнолетният обвиняем - БОРИС ЙОРДАНОВ Д. и ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ДОБРЕВА - ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на НРС направените по делото разноски в размер на  20,00 лева.

Решението може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок пред ПлОС за обвиняемата от днес, а за НРП от уведомлението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: