РЕШЕНИЕ ______

 

гр. Никопол, 18.03.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД ... наказателен състав на двадесет и седми февруари през две хиляди и тринадесета година, в открито съдебно заседание, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. С.Д.

2. М.Л.

при участието на секретаря Т М. и в присъствието на прокурора ХКразгледа докладвано от съдията Тихолов НЧД №41/’13г.  по описа за 2012г., за да се произнесе взе предвид следното:

                            Производството е по реда на чл.155 и сл. от ЗЗ.

Постъпило е предложение от НРП за настаняване на освидетелствания А.А. *** на задължително лечение в специализирано заведение. В предложението се сочи, че повод за предложението са станали сигнали от A. и Х.А. – родители на освидетелствания за това, че същият на 05.01.2013г. след прибирането си от разходка възприел, че родителите му говорят лоши неща за него, в следствие на което има нанесъл побой, което наложило намесата на полицията и настаняване на освидетелствания по спешност в УМБАЛ – ПЛЕВЕН.

Назначения служебен защитник на освидетелствания не се противопоставя на искането и изразява становището, че е в интерес на освидетелствания да бъде настанен на лечение.

Освидетелстваният е взел становище.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства намира за установено следното:

Освидетелстваният към настоящият момент е на 29г. Той се води на диспансерно наблюдение към ОДНБПЗДККДС. Лекуван е от 18.06’09г. до 07.07.’09г. в КОП-ПЛЕВЕН. Наследствено е обременен с психично заболяване, тъй като неговият баща е постъпвал за лечение. Израсъл е в семейство с две деца. Завършил е средно образование. Няма семейство. Работил около две години в строителството в Холандия. Понастоящем безработен, като живее при родителите си.

Психичното му заболяване датира от месец август 2008г. след психотравма от личен характер. Започнал да чува гласове, които идвали зад гърба му и коментирали поведението му, чувал собствените си мисли в главата озвучени. На път от Холандия за България през месец март 2008г., освидетелстваният слязъл от автобуса в Германия и осем дни бил в неизвестност, защото се загубил. Междувременно получил фрактура на левия крак от натоварването, тъй като имал равно ходило, което наложило настаняването му в болница в Германия. След завръщането му в България освидетелствания бил консултиран от психиатър и започнало лечението му.

За установяване на състоянието на освидетелстваният съдът е назначил и е била изготвена съдебно-психиатрична експертиза, представена в съдебното следствие, не оспорена от страните и приета от съда.

В заключението си вещото лице е посочило, че А.А. страда от параноидна шизофрения свързана с промяна на личността, като последната му проява представлява пореден пристъп с параноидна симптоматика. Вещото лице посочва, че към настоящият момент А. представлява опасност за близките си и околните, както и за собственото си здраве, поради което предлага освидетелствания да бъде настанен за принудително лечение, при амбулаторен режим в ДПБ-ЛОВЕЧ за срок от два месеца, като допълва, че през този период ще може да се контролира и проведе лечението за друго заболяване на освидетелствания. В заключение ВЛ сочи, че родителите на освидетелствания са включени в терапевтичния план, съдействат за лечението и потвърждават готовността си за участие и в бъдеще.

Горната фактическа обстановка се подкрепя и от събраните по делото други писмени и гласни доказателства, а именно от разпитаната по делото свидетелка – А.. Тя е майка на освидетелствания и непосредствено запозната с проблемите на сина си. Известен й е началният момент, от който са настъпили промените в поведението на сина й, както и последвалото му настаняване за лечение и терапевтичния план, който е трябвало да следва. Показанията на свидетелката са логични, последователни и се подкрепят от писмените доказателства по делото. Във връзка с изложеното съда кредитира показанията на свидетелката и ги обсъжда с останалия по делото доказателствен материал.

Фактическата обстановка се подкрепя и от събраните по делото писмени доказателства представени с преписка №17/'13г. по описа на НРП: справка до началника на РУП НИКОПОЛ, писмо за възлагане на проверка, молба от A. А., докладна записка за получен сигнал от дома на освидетелствания, писмени обяснения от С.К. и A. А., копие от епикриза на освидетелствания.

С оглед на така събраните по делото доказателства съдът счита направеното предложение от страна на НРП за основателно и същото следва да бъде уважено.

По отношение на лечението, режима, срока и мястото където следва да бъде настанен освидетелствания А.А. съдът намира, че същия следва да бъде настанен на задължително лечение при амбулаторен режим в ДПБ-ЛОВЕЧ за срок от ДВА месеца.

При необходимост от ДАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ лекарите следва да ангажират родителите на освидетелствания A. А.А. и Х.Ш.А. ***.

След влизане на решението в сила препис от същото следва ДА СЕ ИЗПРАТИ на ДПБ – ЛОВЕЧ. След изтичане на двумесечния срок директора на ДПБ – ЛОВЕЧ следва ДА УВЕДОМИ съда за състоянието на освидетелствания с оглед необходимост от продължаване на лечението му.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

 

НАСТАНЯВА А.А.А. – роден на ***г***, ***, български гражданин, със средно образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** на осн. чл.155 във вр. с чл.159 и чл.162  от ЗЗ на ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ при АМБУЛАТОРЕН режим в ДПБ - ЛОВЕЧ за срок от ДВА месеца.

След влизане на решението в сила препис от същото ДА СЕ ИЗПРАТИ на ДПБ – ЛОВЕЧ.

След изтичане на ДВУМЕСЕЧНИЯ срок директора на ДПБ – ЛОВЕЧ ДА УВЕДОМИ съда за състоянието на освидетелствания с оглед необходимостта за продължаване на лечението му.

При необходимост от ДАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ лекарите да ангажират A. А.А. и Х.Ш.А. *** – родители на освидетелствания.

РЕШЕНИЕТО на съда може да се обжалва или протестира пред ПОС в 7 дневен срок от уведомлението до страните.

 

                                                              

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

2.