П Р И С Ъ Д А

номер ..................

година 2013                

град НИКОПОЛ

 

                               

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН съд

на дата деветнадесети март

 наказателен състав

година 2013

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

Т. ТИХОЛОВ

Л.П.

С.Д.

 

Секретар: ТМ.

Прокурор:КК

Като разгледа докладваното от съдия ТИХОЛОВ

НОХ дело номер 35 по описа за 2013 година

и на основание данните по делото и закона

 

ПРИСЪДИ:

 

ПРИЗНАВА подсъдимият А.Й.А. – роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование – грамотен, не женен, не работи,  осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.06.2012 година в с.Гиген, обл.Плевен при условията на опасен рецидив, в съучасите като съизвършител с подсъдимият  В.Т.К. и подсъдимият В.М.Н., като разрушил прегради, здраво направени за защита на имот ОТНЕЛ чужди движими вещи: 1 брой самоделен електрожен на стойност 90,00 лева, 1 брой бензинова лампа на стойност 10,00 лева, 2 броя самоделни косачки за трева на стойност 70,00 лева всяка или 140,00 лева общо, 1 брой меден котел 10 литра на стойност 50,00 лева, 10 метра компресорни маркучи на стойност 12,00 лева, или всичко вещи на обща стойност 302,00 лева от владението на ЛККот с.с. без нейно съгласие с намерение протвозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2 във вр. чл.195, ал.1, т.3, във вр. чл.194, ал.1 във вр. чл.29, ал.1, б.А и Б във вр. чл.20, ал.2 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ ЛОС, което наказание се изтърпи при СТРОГ РЕЖИМ в затвор.

На основание чл.58а, ал.1 от НК НАМАЛЯВА така наложеното наказание с една трета и НАЛАГА на подсъдимият А.Й.А. наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛОС, което наказавие се изтърпи при СТРОГ РЕЖИМ в затвор.

 

ПРИЗНАВА подсъдимият В.Т.К. – роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование – грамотен, не женен, не работи, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.06.2012г. в с.Гиген, обл.Плевен при уловията на повторност в немаловажен случай, в съучасите, като съизвършител с подсъдимият  А.Й.А. и подсъдимият В.М.Н., като разрушил прегради, здраво направени за защита на имот ОТНЕЛ чужди движими вещи: 1 брой самоделен електрожен на стойност 90,00 лева, 1 брой бензинова лампа на стойност 10,00 лева, 2 броя самоделни косачки за трева на стойност 70,00 лева всяка или 140,00 лева общо, 1 брой меден котел 10 литра на стойност 50,00 лева, 10 метра компресорни маркучи на стойност 12,00 лева, или всичко вещи на обща стойност 302,00 лева от владението на ЛККот с.с. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195,  ал.1, т.3 и 7, във вр чл.194, ал.1 във вр. чл.28, ал.1, във вр. чл.20, ал.2 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛОС, което наказание на основание чл.59, ал.1 във вр. чл.61, т.1 от ЗИНЗС ДА СЕ ИЗТЪРПИ в затворническо общежитие от ОТКРИТ тип при първоначален ОБЩ режим.

На основание чл.58а, ал.1 от НК НАМАЛЯВА така наложеното наказание с една трета и НАЛАГА на подсъдимият В.Т.К. наказание в размер ОСЕМ МЕСЕЦА ЛОС, което на основание чл.59, ал.1 във вр. чл.61, т.1 от ЗИНЗС ДА СЕ ИЗТЪРПИ в затворническо общежитие от ОТКРИТ тип при първоначален ОБЩ режим.

 

ПРИЗНАВА подсъдимият В.М.Н. – роден на *** ***, българин, български гражданин, без образование – неграмотен, не женен, не работи, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.06.2012 година в с.Гиген, обл.Плевен при уловията на повторност в немаловажен случай и като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си в съучасите, като съизвършител с подсъдимият А.Й.А. и подсъдимият В.Т.К., като разрушил прегради, здраво направени за защита на имот ОТНЕЛ чужди движими вещи: 1 брой самоделен електрожен на стойност 90,00 лева, 1 брой бензинова лампа на стойност 10,00 лева, 2 броя самоделни косачки за трева на стойност 70,00 лева вляка или 140,00 лева общо, 1 брой меден котел 10 литра на стойност 50,00 лева, 10 метра компресорни маркучи на стойност 12,00 лева, или всичко вещи на обща стойност 302,00 лева от владението на ЛККот с.с. без нейно съгласие с намерение протвозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и 7 във вр. чл.194, ал.1, във вр.чл.28, ал.1, във вр. чл.63, ал.1, т.3, във вр. чл.20, ал.2 НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛОС, което на основание чл.59, ал.1 във вр. чл.61, т.1 от ЗИНЗС ДА СЕ ИЗТЪРПИ в затворническо общежитие от ОТКРИТ тип при първоначален ОБЩ режим.

На основание чл.58а, ал.1 от НК НАМАЛЯВА така наложеното на подсъдимият В.М.Н. наказание с една трета и НАЛАГА наказание в размер ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛОС, което на основание чл.59, ал.1 във вр. чл.61, т.1 от ЗИНЗС ДА СЕ ИЗТЪРПИ в затворническо общежитие от ОТКРИТ тип при първоначален ОБЩ режим.

 

На основание чл.189, ал.1 от НПК ОСЪЖДА подсъдимите А.Й.А., В.Т.К.  и В.М.Н.  със снета самоличност ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО по сметка на НРС направените по делото разноски в размер на 35,00 лева.

ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.

 

 

                                                    

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                2.