-

2019.

No

, No

, , -

,

-

1

No 269/2019

. 154,. 2 3 . 157

...

:
.

2.12.2019 12:00

2

No 256/2019

...

:
.

3.12.2019 10:30

3

No 215/2019

. 23-27 ( . 306, . 1, . 1 )

...

:
.

3.12.2019 11:00

4

No 261/2019

...

:
.

5.12.2019 10:30

5

No 162/2019

.

...

:
.

5.12.2019 11:00

6

No 88/2019

...

:
.

5.12.2019 11:30

7

No 276/2019

.78

...

:
.

5.12.2019 11:30

8

No 112/2019

...

.

:
.

5.12.2019 13:00

9

No 272/2019

. 154,. 2 3 . 157

...

:
.

5.12.2019 13:00

10

No 278/2019

. 154,. 2 3 . 157

...

:
.

6.12.2019 10:30

11

No 259/2019

...

:
.

9.12.2019 10:00

12

No 265/2019

...

:
.

12.12.2019 10:00

13

No 270/2019

...

:
.

12.12.2019 10:30

14

No 126/2019

.78

,
.

...

:
.

12.12.2019 11:00

15

No 97/2019

...

:
.

17.12.2019 10:30

16

No 268/2019

...

:
.

17.12.2019 11:00

17

No 15/2019

...,
...

:
.

18.12.2019 13:00

18

No 210/2019

...

:
.

20.12.2019 10:00