Районен съд - Никопол
Справка за ГРАЖДАНСКИТЕ съдебни актове, подлежащи на публикуване
 през месец АВГУСТ 2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 330/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ "СОЦ.ПОДПОМАГАНЕ" НИКОПОЛ

Т.Р.Ш.,
Н.С.Н.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НИКОПОЛ

Докладчик:
ТОДОР И. ТИХОЛОВ

Решение от 8.8.2019г.