ПРОТОКОЛ

 

година 2013                                                                                     град НИКОПОЛ

РАЙОНЕН СЪД                                                                             граждански състав

 

на пети февруари през две хиляди и тринадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

БИЛЯНА КИСЕВА

 

 

Секретар М.З.

Прокурор ----

Сложи за разглеждане докладваното от съдия КИСЕВА

гражданско дело № 17 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 09.50 часа се явиха:

 

МОЛИТЕЛЯ Л.Р.К.    р.пр., се явява лично.

ОТВЕТНИКА А.С.Б. – не р.пр., не се явява.

         Вместо него се явява адв.ЛПот ПлАК, с пълномощно от днес.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

В НРС е постъпила справка от ОД на МВР – Плевен, относно задграничните пътувания на лицето А.С.Б..

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

МОЛИТЕЛ –  да се даде ход на делото.

АДВ. П– да се даде ход на делото.

Съдът намира, че следва да бъде даден ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го

ДОКЛАДВА:

         В НРС е постъпила молба от Л.Р.К. *** против А.С.Б. *** с правно основание на предявения иск чл.8, ал.1, във вр. с чл.15 от ЗЗДН.

МОЛИТЕЛ – поддържам молбата. Той постоянно идва вкъщи, заплашва ме. Ние сме разделени вече пет месеца. Два пъти е идвал в къщи. В началото остави 100 евро за детето. А. за сега живее в Италия. От седем години живее там. От две години той сигурно не работи. Аз работя. И аз живях в Италия. Живеех с него там. Там той е лежал 4 месеца в затвора и не исках да имам други главоболия, заради детето. Аз се помъчих да се разберем като хора. В този случай, който гледаме сега, аз тръгнах да взема дрехи за детето и той ме удря. Заплашва ме. Не искам да го виждам. Искам да не идва в дома ми постоянно, да не ми посяга. Когато ме удари нямах възможност да отида на лекар и не ми личеше толкова много. В този случай говорих аз с него и той ми каза, че ще дойде след един час. Той не дойде и аз си помислих, че няма да дойде. Бяхме се разбрали той да ми се обажда преди да дойде. Той дойде и си влезе, влезе с обувките. Дойде с приятелката си. А. е на 26 години. Когато беше взел детето предния път той го е оставил при леля си и е отишъл на дискотека. Ние сме разделени. Той живее с друга жена. Той пише на сестра ми във фейсбук, че щял да ми счупи краката. Аз не мога да отида в Италия отново. Той постоянно заплашва приятелките ми. Те ми казват, че не могат да ми помогнат, защото той постоянно ги заплашва, че ще им направи нещо. На мен А. ми каза, че документите, които са пристигнали в Козлодуй ги е взела някаква негова братовчедка.   

АДВ. П– аз мога да помогна на двамата да се разберат. Те ще контактуват чрез мен.

ИМАТЕ ЛИ ИСКАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ?

МОЛИТЕЛ – предлагам делото да се прекрати и да се разберем заедно с адвокатката. Да се приемат представените доказателства.

АДВ. П– съгласна съм с предложението да се прекрати производството. Искам да съдействам на молителката, да се разберем. Да се приемат доказателствата.

         С оглед становището на молител К. и съгласието на пълномощника на ответника, съдът намира, че следва да се прекрати производството по делото, като молителката и ответника да контактуват чрез адв.Петкова.  Следва да се приемат и вложат в делото представените писмени доказателства.

Предвид изложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА и ВЛАГА в делото представените с молбата писмени доказателства и справката от ОД на МВР – Плевен.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 17/2013 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда за прекратяване производството по делото може да се обжалва в 7-мо дневен срок пред ПлОС, считано от днес.

Протокола написан в с.з., което приключи в 10,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: